Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Чудовець Л.М. Методичні вказівки до виконання геодезичного практикуму із навчальної дисципліни Інженерна геодезія

  • Файл формата pdf
  • размером 75,76 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Панчук Ю.М., Янчук О.Є., Чудовець Л.М. Методичні вказівки до виконання геодезичного практикуму із навчальної дисципліни Інженерна геодезія
Рівне: НУВГП, 2012. - 38 с.
Геодезичний практикум з дисципліни Інженерна геодезія є однією із складових частин навчального процесу за напрямкому підготовки Будівництво. Основною метою геодезичного практикуму є практичне застосування та закріплення знань і навичок, отриманих студентами під час лекційних та лабораторних занять студентами 3-курсу напряму підготовки 060101
"Будівництво" денної форми навчання.
Зміст.
Організація геодезичного практикуму.
Перевірки геодезичних приладів.
Інженерно-геодезичні роботи при трасуванні автомобільної дороги.
Проект вертикального планування аеродромної ділянки.
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация