Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Экономическая безопасность в условиях открытой экономики

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Экономическая безопасность в условиях открытой экономики
З дисципліни «Міжнародна економічна діяльність України».
Экономическая безопасность в условиях открытой экономики
Історично однією із первинних економічних потреб виступає потреба у захисті життєздатності усіх складових частин суспільного виробництва та самої держави. Для економічної науки і практики існування України як самостійної незалежної держави економічна безпека є новою проблемою, актуальність якої в останній час набула особливої гостроти.
В умовах адміністративно-командної економічної системи економічна безпека не мала самостійного практичного застосування, тому що її відповідно до своїх завдань повністю поглинала система державної безпеки.
Кінець XX століття, його протиріччя та інтеграційні тенденції придають особливе місце проблемі економічної безпеки держави як основи забезпечення її суверенітету, конкурентоспроможності, обороноздатності, підтримання соціальної злагоди в суспільстві, органічного входження країни в систему світової економіки.
У вітчизняній науковій літературі майже відсутні фундаментальні дослідження з проблем економічної безпеки. Питання економічної безпеки безпосередньо на макрорівні розроблені поки що досить поверхово. Окремі аспекти цієї проблеми в останній час почали розглядатися в статтях та періодичних публікаціях здебільшого в плані постановки питання.
Загальні потреби розробки теоретичних та практичних питань у цій сфері вимагають поширення та інтенсифікації відповідних наукових досліджень. При цьому заслуговує уваги вивчення теоретичних доробок та досвіду вчених зарубіжних країн і оцінки можливості їх використання для України.
Актуальність дослідження питань забезпечення економічної безпеки України зумовлена також цілим рядом об’єктивних чинників:
системною трансформацією економіки країни і визначенням ролі і місця України в сучасній світовій економіці;
реальними збитками, що завдаються економіці країни відсутністю адекватній перехідному періоду державно-правової і соціально-економічної бази для практичного переводу української економіки на ринкові відносини;
необхідністю пошуку оптимального співвідношення між від-критістю економіки і захистом національних інтересів, інтересів господарчих суб’єктів і громадян для забезпечення економічної безпеки;
зростанням внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці, включаючи спад обсягів і технічного рівня виробництва, втрату традиційних ринків, деіндустріалізацію економіки, зруйнування науково-технічного потенціалу, згортання інвестиційної діяльності, розвиток тіньової економіки та її криміналізацію.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация