Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Рябченко О.П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти взаємовідносин
Монографія / За загальною ред. О. М. Бандурки. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 1999. – 304 с.
Монографію присвячено дослідженню проблеми взаємовідносин держави і економіки у адміністративно-правовому аспекті. Загальнотеоретичні засади державного управління економікою: поняття, форми, принципи, функції, ме-тоди наведені у контексті системних перетворень у суспільних відносинах в Україні. Розглянуто питання впливу економіки на управлінську діяльність дер-жави. Досліджено особливості адміністративно-правового регулювання мак-роекономічних перетворень.
Для фахівців у сфері державного управління, практичних працівників, ви-кладачів і студентів вузів, широкого кола читачів.
Зміст
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
Державне управління як спосіб існування соціальної організації
Форми державного управління економікою
Принципи державного управління економікою
Функції державного управління економікою
Методи державного управління економікою
ВПЛИВ ЕКОНОМІКИ НА УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ
РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Система та правовий статус органів державної влади
Верховна Рада України в системі органів державної влади
Президент України
Система органів виконавчої влади
Органи місцевого самоврядування
Органи судової влади
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Структура економіки України
Державне управління власністю
Державне управління бюджетним процесом
Державне управління реструктуризацією економіки
Правове регулювання економіки та основні напрямки вдосконалення
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация