Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. Виконавча влада і адміністративне право

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Авер'янов В.Б., Андрійко О.Ф., Битяк Ю.П. Виконавча влада і адміністративне право
К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. — 668 с.
У книзі, яка є черговою публікацією в серії наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні. Переважне місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адміністративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адміністративної реформи.
Завдяки систематизованому викладу теоретико-методологічних і науково-прикладних знань у галузях державного управління і адміністративного права монографія розрахована не тільки на науковців і фахівців державного апарату, а й буде корисною для викидачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблематикою адміністративної реформи.
Виконавча влада: організація і правове регулювання
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Адміністративне право — провідна галузь правового регулювання виконавчої влади
Політико-правові засади організації виконавчої влади в зарубіжних країнах
Людина і виконавча влада: становлення нового типу взаємовідносин
Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади
Розвиток правових засобів захисту прав громадян у сфері виконавчої влади
Органи виконавчої влади в контексті адміністративної реформи
Проблеми удосконалення правового статусу органів виконавчої влади
Правові проблеми удосконалення організації та діяльності органів виконавчої влади
Державна служба у сфері виконавчої влади: зміст і стратегія реформування
Розвиток організаційно-правових засад державної служби та її кадрового забезпечення
Актуальні проблеми удосконалення законодавства про державну службу
Державний контроль у сфері виконавчої влади
Зміст державного контролю та його правові засади
Здійснення державного контролю щодо виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади
Оновлення інституту відповідальності у сфері адміністративно-правового регулювання
Теоретичні засади розвитку адміністративно-деліктного законодавства
Актуальні проблеми адміністративної відповідальності та шляхи їх розв'язання
Адміністративно-юрисдикційне провадження: проблеми удосконалення
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация