Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бандурка О.М., Корнієнко М.В, Безсмертний O.K. (ред.) Адміністративна діяльність. Частина особлива

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бандурка О.М., Корнієнко М.В, Безсмертний O.K. (ред.) Адміністративна діяльність. Частина особлива
Підручник. - Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ. "Еспада", 2000. - 368 с.
Зміст
Вступ
Поняття і зміст адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Поняття адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Види адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Акти управління в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
Основні методи адміністративної діяльності органів внутрішніх справ
Організація роботи чергових частин органів внутрішніх справ України
Основні завдання і принципи роботи чергової частини. Система чергових частин
Організація роботи чергової частини
Права осіб добового наряду чергової частини
Обов'язки добового наряду чергової частини
Адміністративно-правова діяльність органів внутрішніх справ (міліції) по боротьбі з правопорушеннями громадського порядку
Адміністративно-правові заходи боротьби з дрібним хуліганством
Адміністративно-правові заходи боротьби з пияцтвом та алкоголізмом
Адміністративно-правові заходи боротьби з правопорушеннями неповнолітніх
Адміністративно-правові заходи боротьби з іншими правопорушеннями, що посягають на громадський порядок
Служба охорони громадського порядку та громадської безпеки
Зміст та основи організації служби охорони громадського порядку та громадської безпеки
Патрульно-постова служба міліції
Організація діяльності служби дільничних інспекторів міліції
Організація служби дільничних інспекторів міліції. основні завдання дільничних інспекторів міліції
Права дільничних інспекторів міліції
Робота на дільниці
Організація роботи позаштатних дільничних інспекторів міліції
Здійснення паспортної, реєстраційної та міграційної роботи в Україні
Поняття та призначення паспортної системи
Порядок видачі, обміну паспорта громадянина України
Порядок прописки, виписки та реєстрації громадян
Порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України
Правовий статус іноземців в Україні
Правовий статус громадянина України
Використання паспортної, реєстраційної та міграційної роботи при охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю
Державна служба охорони
Організація охорони об'єктів підрозділами державної служби охорони
Інспектування відомчої охорони та контроль за недержавною охоронною діяльністю
Служба державної автомобільної інспекції
Система та правовий стан державної автомобільної інспекції
Реєстрація та облік транспортних засобів
Нагляд за технічним станом транспортних засобів
Контроль за дорожніми умовами і регулювання руху
Контроль за допуском до управління транспортними засобами
Облік та аналіз дорожньо-транспортних подій
Адміністративна відповідальність за порушення правил, норм і стандартів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
Пропаганда безпеки дорожнього руху
Здійснення дозвільної системи
Поняття, завдання організація роботи органів внутрішніх справ щодо здійснення дозвільної системи
Умови і порядок видачі дозволів на функціонування об'єктів дозвільної системи
Організація обліку та контролю за об'єктами дозвільної системи
Відповідальність за порушення правил дозвільної системи
Організація діяльності міліції по охороні, утриманню та конвоюванню затриманих та взятих під варту осіб
Організація охорони, конвоювання затриманих взятих під варту осіб
Обов'язки нарядів охорони затриманих і взятих під варту осіб
Забезпечення режиму перебування затриманих і взятих під варту осіб
Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб
Підстави для конвоювання
Підстави і порядок застосування заходів безпеки при охороні та конвоюванні затриманих і взятих під варту осіб
Організація діяльності органів внутрішніх справ на транспорті
Система органів внутрішніх справ на транспорті, їх завдання щодо охорони громадського порядку
Особливості реалізації функцій управління в органах внутрішніх справ на транспорті
Особливості забезпечення охорони правопорядку органами внутрішніх справ на транспорті
Організаційно-тактичні форми боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку
Взаємодія органів внутрішніх справ на транспорті з територіальними органами, адміністрацією і громадськими організаціями транспортних підприємств
Охорона громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах
Поняття і класифікація особливих (екстремальних) умов
Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах
Діяльність органів внутрішніх справ при надзвичайному стані
Взаємодія органів внутрішніх справ з іншими державними органами щодо охорони громадського порядку в надзвичайних умовах
Адміністративна служба міліції. патрульно-постова служба міліції
Зміст та основи організації служби охорони громадського порядку та громадської безпеки
Патрульно-постова служба міліції
Служба виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі
Завдання служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі
Організація служби виконання покарань, не пов'язаних з позбавленням волі
Адміністративна діяльність податкової міліції
Організаційно-правові засади діяльності податкової міліції
Права та обов'язки податкової міліції. відповідальність посадових і службових осіб податкової міліції
Приймання, реєстрація, облік та розгляд в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини
Прийняття на службу до податкової міліції
Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів державного пожежного нагляду України
Організація роботи органів державного пожежного нагляду України
Розслідування пожеж, їх облік і аналіз, адміністративно-правова діяльність
Нормативно-технічна робота, протипожежна пропаганда та надання допомоги органам держпожнагляду і відомчим організаціям
Адміністративно-правове регулювання свободи совісті
Законодавство України про свободу совісті та релігійні організації
Контроль за додержанням законодавства про свободу совісті і релігійні організації
Відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації
Проблеми реформування органів внутрішніх справ та основні напрями кадрової політики
Післямова
Список рекомендованої літератури
Підручники, навчальні посібники, монографії
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация