Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти

  • Файл формата pdf
  • размером 2,28 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти
Навчальний посібник. 2-ге вид., доповнене - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 304 (239) с.
ISBN 966-680-083-7
УДК 331.45:37](075.8)
ББК 65.247я73+37я73
К29
Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності людей, які працюють у галузі освіти. Розглянуто також основні питання пожежної безпеки.
Для студентів вищих закладів освіти та педагогічних училищ. Буде корисний викладачам, спеціалістам з охорони праці, а також керівникам управлінь (відділів) освіти, шкіл.
Даний файл є переробленим посібником (без факсимільної основи, без збереження нумерації сторінок).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация