Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке)

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ответы на ГОС экзамен (на укр. языке)
ГОС по специальности менеджмент организации на рынке товаров и услуг, университет ЖГТУ
(ДЕК, спеціальність менеджмент на ринку товарів і послуг, університет ЖДТУ)
Методика распечатки шпаргалок обозначена на последней странице документа.
Список запитань:
1. Сутність та умови застосування основних концепцій управління маркетингом.
2. Характеристика складових внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища.
3. Основні напрямки та етапи проведення маркетингових досліджень.
4. Сутність та практичне значення маркетингової інформаційної системи.
5. Основні етапи процесу розробки нових товарів та ризики пов’язані з ними.
6. Характеристика етапів встановлення вихідної ціни на товар.
7. Моделі та методи ціноутворення в маркетингу. Сучасні підходи до управління ціною.
8. Поняття якості та конкурентоспроможності. Методи оцінювання конкурентоспроможності товару.
9. Система управління товаром та характеристика основних товарних стратегій.
10. Суть та значення управління каналами розподілу.
11. Особливості маркетинг-логістики.
12. Посередницька діяльність в каналах збуту. Форми організації оптової та роздрібної торгівлі.
13. Суть та методи формування комплексу маркетингових комунікацій.
14. Формування бюджету маркетингових комунікацій та визначення результативності заходів просування.
15. Сегментування ринку та позиціонування товарів: основні фактори та методи здійснення.
16. Контроль маркетингової діяльності та визначення ефективності маркетингових заходів.
17. Сутність та основні етапи процесу розробки стратегії маркетингу.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация