Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Швецова-Водка Г.М. Типологія документа

  • Файл формата pdf
  • размером 1,50 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Швецова-Водка Г.М. Типологія документа
К.: Кн. палата України, 1998. - 80 с
ISBN 966-7308-18-9.
У посібнику висвітлюються питання, що складають теоретичний вступ до
навчальної дисципліни "Документознавство": визначення поняття "документ",
класифікація документів, визначення поняття "книга" у співвідношенні з
поняттям "документ". Призначається для студентів інститутів культури, що
навчаються спеціальностям: "Бібліотекознавство та бібліографія",
"Документознавство та інформаційна діяльність".
Передмова.
Поняття "документ": історичний розвиток його значень.
Походження терміна "документ".
Емпіричні уявлення про документ.
Різні значення поняття "документ".
Висновки.
Примітки.
Схеми.
Функціональна сутність поняття "документ".
Поняття "інформація". Теорія інформаційної комунікації.
Структура процесу соціальної комунікації.
Характеристика "соціальної інформації". Інформація і знання.
Функціональне визначення поняття "документ".
Висновки.
Примітки.
Схеми.
Визначення Документа IV.
Визначення документа в стандартах з діловодства та архівної справи.
Визначення документа в бібліотекознавстві.
Сучасні визначення документа в інформатиці.
Документ IV як "записана інформація".
Документ як об'єкт бібліотечної справи.
Висновки.
Примітки.
Класифікація Документа IV.
Завдання класифікування документів.
Класифікація Документа IV за ознаками, що характеризують матеріальний носій документа.
Класифікація Документа IV за ознаками, що характеризують знакову систему запису інформації.
Класифікація Документа IV за іншими ознаками.
Первинні та вторинні документи.
Опубліковані та неопубліковані документи.
Документи-оригінали і копії Висновки Примітки.
Книга як вил документа.
Різні значення поняття "книга" у порівнянні з класифікацією документа.
Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі.
Співвідношення книги з документами первісними та архівними.
Співвідношення понять "документ", "книга", "видання", "твір друку", "література", "публікація" Висновки Примітки Схеми Післямова.
Список літератури на допомогу поглибленому вивченню дисципліни.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация