Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Iўчанкаў В.I. Дыскурс беларускіх СМI. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту

  • Файл формата pdf
  • размером 3,92 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Iўчанкаў В.I. Дыскурс беларускіх СМI. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту
Ивченков В.И. Дискурс белорусских СМИ (на белорусском языке).
Мінск: БДУ, 2003. – 257 с.
У манаграфii разглядаецца структура, кампанентны склад i функцыянальная прызначанасць публіцыстычнага тэксту – складанай камушкатыунай з'явы, якая утрымлівае, акрамя інтралінгвістычнай, экстралінгвістычную інфармацыю (мэтавыя устаноукi адрасата i адрасанта, веды пра акаляючы свет, умовы узшкнення лексемы i інш.). Дыскурс беларускіх CMI вывучаецца у сацыяльным, кагунітыуным i прагматычным аспектах, шмат увагi надаецца яго лінгвістычнай арганізацыi.
Прызначаецца для журналістаў, лінтвістаў, выкладчыкаў, аспірантаў, студэнтаў.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация