Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бондаренко В.І. Основи електричного привода. Навчальний посібник

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Бондаренко В.І. Основи електричного привода. Навчальний посібник
Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 314 с.
Сучасний електропривод, його особливості, стан і напрямки розвитку.
Елементи автоматизованого електропривода.
Особливості й тенденції розвитку сучасного електропривода.
Курс ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА.
Короткий історичний нарис розвитку електропривода.
Механіка електропривода.
Елементи механічної частини електропривода.
Рівняння механічного руху.
Розрахункові схеми механічної частини електропривода.
Багатомасові механічні системи.
Типові статичні навантаження електропривода.
Режими роботи електроприводів.
Статичні характеристики виконавчих механізмів та електродвигунів.
Механізми.
Електродвигуни.
Статичні механічна й електромеханічна характеристики електродвигуна постійного струму незалежного збудження (ДПС НЗ).
Режими роботи електродвигунів.
Статичні характеристики ДПС НЗ в гальмівних режимах.
Режим рекуперативного гальмування.
Режим гальмування противвімкненням.
Режим електродинамічного гальмування.
Використання електричних способів гальмування електроприводів.
Статичні механічні характеристики електродвигунів постійного струму послідовного збудження (ДПС ПЗ).
Статичні характеристики ДПС ПЗ у гальмівних режимах.
Режим гальмування противвімкненням.
Режим електродинамічного гальмування.
Статичні механічні характеристики електродвигунів постійного струму мішаного збудження (ДПС МЗ).
Статичні характеристики ДПС МЗ у гальмівних режимах.
Статичні механічні характеристики асинхронних двигунів (АД).
Заступна схема АД.
Аналітичний вираз механічної статичної характеристики АД.
Механічна статична характеристика АД у координатах S й M.
Аналіз механічної характеристики АД, поданої у вигляді спрощеної формули Клосса.
Механічна характеристика АД у координатах та (залежність ).
Узагальнення властивостей механічних характеристик АД.
Механічні характеристики АД у гальмівних режимах.
Рекуперативне гальмування (з віддачею енергії у мережу).
Гальмування противвімкненням.
Динамічне гальмування.
Динамічне гальмування при незалежному збудженні.
Динамічне гальмування з самозбудженням.
Механічні статичні та кутова характеристика синхронних двигунів (СД).
Механічні характеристики СД.
Кутова характеристика СД.
Механічні статичні характеристики СД у гальмівних режимах.
Механічні статичні характеристики двигунів у багатодвигуневому приводі.
Регулювання координат електроприводів.
Основні узагальнені показники регулювання швидкості електропривода.
Точність регулювання.
Діапазон регулювання.
Плавність регулювання.
Стабільність регулювання.
Напрямок регулювання.
Допустиме навантаження у діапазоні регулювання.
Швидкодія, коливальність, перерегулювання.
Економічність регулювання швидкості.
Способи регулювання швидкості.
Основні способи регулювання швидкості ДПС НЗ.
Регулювання кутової швидкості за допомогою додаткових резисторів у колі якоря.
Регулювання швидкості ДПС НЗ змінюванням величини магнітного потоку.
Регулювання швидкості ДПС НЗ шунтуванням якоря.
Регулювання швидкості ДПС НЗ змінюванням напруги живлення якоря.
Основні способи регулювання швидкості двигунів послідовного збудження (ДПС ПЗ).
Регулювання швидкості ДПС ПЗ за допомогою резисторів у якірному колі.
Регулювання швидкості ДПС ПЗ змінюванням магнітного потоку.
Регулювання швидкості ДПС ПЗ змінюванням напруги живлення.
Регулювання координат АД.
Регулювання швидкості АД за допомогою резисторів у колі ротора.
Регулювання швидкості АД за допомогою резисторів у колі статора.
Регулювання швидкості АД змінюванням числа пар полюсів.
Регулювання координат АД змінюванням напруги живлення статора.
Частотне регулювання.
Перехідні режими в ЕП.
Загальна характеристика.
Класифікація виконавчих механізмів у залежності від характеру дії статичного момента опору (Мс).
Пуск ДПС НЗ до основної швидкості при одному ступені пускового реостата.
Пуск ДПС НЗ до основної швидкості при багатоступінчастому пусковому резисторі.
Пуск ДПС НЗ з урахуванням електромагнітного перехідного процесу.
Перехідний режим динамічного гальмування ДПС НЗ.
Перехідні режими в ЕП з трифазними асинхронними двигунами.
Вибір електродвигунів.
Нагрівання й охолодження двигунів. Класифікація режимів роботи ЕП у відповідності до характеру змінювання навантаження.
Тривалий (довготривалий) номінальний режим (S1).
Короткочасний номінальний режим (S2).
Повторно – короткочасний номінальний режим (S3).
Номінальні режими S4 - S.
Навантажувальні діаграми електроприводів.
Розрахунок потужності електродвигуна при тривалому режимі роботи (S1) й незмінному навантажені.
Розрахунок потужності двигуна при тривалому режимі роботи S1 й змінному циклічному навантаженні.
Визначення допустимої частоти вмикань АД з короткозамкненим ротором.
Основи автоматичного керування електроприводами.
Вступна частина.
Зображення й позначення елементів електричних схем. Загальні правила виконання схеми.
Розімкнені системи автоматичного керування.
Принципи автоматичного керування в розімкнених релейно – контакторних систем.
Керування пуском ДПС у функції кутової швидкості.
Керування пуском ДПС у функції струму.
Керування пуском ДПС у функції часу.
Замкнені системи автоматичного керування.
Основи автоматичного керування електроприводів постійного струму.
Основи автоматичного керування електроприводів змінного струму.
Стежний електропривод.
Основи програмного керування ЕП.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация