Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Козик В.В. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти

  • Файл формата pdf
  • размером 45,94 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Козик В.В. та ін. Зовнішньоекономічні операції і контракти
Навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Крап'як, О.Ю. Григор'єв, А.О. Босак. — 2-ге вид. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 608 с.
У навчальному посібнику у логічній послідовності розглянуто класифікацію, зміст, особливості організації та здійснення зовнішньоекономічних операцій, методи їх техніко-економічного обґрунтування, бухгалтерського обліку та митного оформлення.
Значне місце відведено змісту зовнішньоторговельних контрактів, описані обов'язки контрагентів відповідно до міжнародних норм і правил. Наведені у додатках зразки форм різних контрактів і нормативних документів можуть бути основою під час розробки і укладання аналогічних реальних зовнішньоторговельних контрактів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация