Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Сєдишев Є.С. Залізобетонні та кам’яні конструкції

  • Файл формата pdf
  • размером 1,72 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Сєдишев Є.С. Залізобетонні та кам’яні конструкції
Конспект лекцій. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 94 с.
Вступ
Суть залізобетону
Позитивні і негативні властивості залізобетонних конструкцій
Галузі застосування залізобетону
Розвиток залізобетонних конструкцій
Фізико-механічні властивості бетону
Види бетонів, які застосовуються у конструкціях
Структура бетону та її вплив на міцність і деформативність
Міцністні й деформативні характеристики бетону
Класи і марки бетонів
Арматура
Призначення і види арматури
Механічні властивості арматурних сталей
Класифікація арматури
Арматурні вироби
Методи розрахунку залізобетонних конструкцій
Етапи розрахунків
Стадії напружено-деформованого стану
Суть розрахунку залізобетонних елементів за граничними станами
Характеристичні і розрахункові навантаження Сполучення навантажень
Характеристичне і розрахункове значення опорів матеріалів
Розрахунок міцності елементів, що працюють на згинання
Розрахунок міцності елементів прямокутного профілю з одиничною арматурою у нормальному перерізі
Міцність елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням у нормальному перерізі
Міцність елементів таврового профілю у нормальному перерізі
Розрахунок міцності у похилих перерізах при дії поперечної сили
Несуча здатність стиснутих елементів
Стиснення з випадковими ексцентриситетами
Стиснення з позацентровими ексцентриситетами
Урахування впливу прогину при розрахунках позацентрово-стиснутих елементів
Розрахунок позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів прямокутного перерізу (за міцністю)
Центрально- і позацентрово розтягнуті елементи
Конструктивні особливості
Розрахунки на міцність
Фундаменти
Конструктивні особливості
Розрахунок центрально-навантажених фундаментів
Розрахунок позацентрово-навантажених фундаментів
Стрічкові й суцільні фундаменти
Кам’яна кладка
Матеріали для кам’яної кладки
Міцнісні й деформативні характеристики кам’яної кладки
Розрахунок центрально-стиснутих кам’яних стовпів
Розрахунок позацентрово-стиснутих кам’яних стовпів
Розрахунок і проектування армокам’яних конструкцій
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация