Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Макеєв С.О. (ред.) Структурні виміри сучасного суспільства

  • Файл формата pdf
  • размером 17,00 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Макеєв С.О. (ред.) Структурні виміри сучасного суспільства
Навчальний посібник. - К.: Інститут соціології НАН України, 2006. - 372 с.
Викладаються результати теоретичних та емпіричних соціологічних досліджень структурних вимірів сучасного суспільства взагалі й українського зокрема. Аналізуються процеси соціальної й гендерної стратифікації та мобільності, становлення середнього класу, рівня життя населення, поселенська структура та перспективи соціологічних досліджень навколишнього середовища. Кожна лекція завершується словником основних термінів і списком рекомендованої для подальшого ознайомлення літератури.
Глобалізація: сучасні теорії, ідеологія і практика.
Громадянське суспільство: теорія, інститути та моделі розвитку.
Етнічна структура українського суспільства.
Паблік рілейшнз як соціальний інститут.
Дилема "природа - суспільство" в екологіній соціології.
Територіальна структура: місто і село.
Моніторинг соціальних змін в українському суспільстві.
Соціальна мобільність у стратифікованому просторі.
Середній клас у соціальній структурі українського суспільства.
Гендер і стратифікація.
Гендер та інститут сім'ї.
Сучасні міграційні процеси.
Структура соціально-економічної поведінки населення України.
Бідність в локальній та глобальній перспективі.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация