Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Bengsson Erik G. Handbok. Overlevnad

  • Файл формата pdf
  • размером 7,39 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Bengsson Erik G. Handbok. Overlevnad
Sverige: Försvarsmakten och Försvarsmedia, 1988. — 244 с.
Boken riktar sig till befäl och värnpliktiga. Den behandlar grunderna i överlevnadsteknik och kan användas som underlag för övningar eller som uppslagsbok vid självstudier. Boken bygger på mångårig forskning samt praktiska studier vid försvarets forskningsanstalt (FOA) och jägarförband,
främst arméns fallskärmsjägarskola (FJS).
En stor del av överlevnadstekniken bygger på att naturens resurser utnyttjas. Under övningar måste dock alltid hänsyn tas till växtlighet, djurliv och brandrisk. En del av de jakt-och fiskemetoder som beskrivs i boken är dessutom förbjudna och får inte användas i fredstid.
Несмотря на то, что книга на шведском языке, она будет полезна всем, так как содержит большее количество наглядных иллюстраций.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация