Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Лисак Л.К., Ковальова Г.М., Медведєва І.М. Збірник тестів з української мови

  • Файл формата pdf
  • размером 455,21 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Лисак Л.К., Ковальова Г.М., Медведєва І.М. Збірник тестів з української мови
Краматорськ: ДДМА, 2008. — 84 с.

Збірник містить тестові завдання з української мови для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Пропоновані тести допоможуть перевірити у повному обсязі рівень знань студентів орфографічних норм сучасної української літературної мови.
Чергування голосних та приголосних.
Правопис префіксів.
Подвоєння приголосних.
Спрощення приголосних.
Вживання великої літери.
Правопис слів іншомовного походження.
Правопис прізвищ, імен та по батькові.
Відмінювання імен, по батькові, прізвищ.
Правопис і відмінювання географічних власних назв.
Кличний відмінок.
Правопис іменників.
Правопис складних прикметників.
Правопис та відмінювання числівників, узгодження числівників з іменниками.
Дієслівні форми.
Складні випадки правопису займенників, прислівників, прийменників, часток.
Прийменникові конструкції.
Література.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация