Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання

  • Файл формата djvu
  • размером 3,92 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання
К.: Наукова думка, 2004. — 448 с. — (Словники України).
У довіднику розглядаються складні випадки українського літературного слововживання. Подано стислі поради, які саме слова чи словосполучення найдоцільніше вживати для передачі потрібного змісту, зроблено певні застереження щодо неправильного або небажаного, невдалого використання слів у тих або інших значеннях.
У додатку вміщено список власних імен людей.
Розраховано на всіх, хто у своїй громадській та виробничій діяльності послуговується українською мовою: державних службовців, студентів і учнів, учителів і педагогів, перекладачів, літературних працівників редакцій і видавництв, радіо- і телекоментаторів, широкий загал користувачів, котрі прагнуть всебічно її вивчити і знати.
У словнику вміщено такі категорії лексики:
синоніми;
пароніми;
слова, які з різними лексемами поєднуються по-різному;
лексеми, які залежно від змістових зв'язків потребують уживання підпорядкованих (керованих) слів із різними відмінками;
словотворчі елементи складних слів;
граматичні варіанти слів залежно від контексту їхніх значень;
окремі антоніми;
так звані міжмовні омоніми;
словосполучення, аналогами яких у певному контексті виступають складні слова;
деякі прийменники в найтиповіших синтаксичних зв'язках.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация