Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ванжа Г.К. та інші. Машинобудівне креслення

  • Файл формата pdf
  • размером 12,75 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ванжа Г.К. та інші. Машинобудівне креслення
Навчальний посібник / Г.К. Ванжа, О.О.Якушева,Г.С.Тен, І.В.Вернер
- Дніпропетровськ: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. - 168 с.
Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі
підготовки бакалаврів з напряму Автомобільний транспорт, зокрема - програмі дисципліни «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка».
У посібнику висвітлюються відомості, необхідні для виконання та
оформлення машинобудівних креслень у відповідності з Держстандартами України. Наводяться приклади геометричних побудов та методи побудови зображень предметів на основах нарисної геометрії. У дев’ятому розділі надані свідчення про стадії проектування автотранспортних підприємств, умовності і особливості будівельного креслення, правила виконання генеральних планів та планів автотранспортних споруд.
Посібник може бути корисним студентам денної та заочно-дистанційної форми навчання інших напрямів, для яких дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» є нормативною.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация