Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рибалка I.К. Історія України. Частина І: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття

  • Файл формата pdf
  • размером 3,52 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Рибалка I.К. Історія України. Частина І: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття
Історія України. Частина 1: Від найдавніших часів до кінця XVIII століття: [Підр. для іст. фак.
вищих навч. закладів]. — X.: Основа, 1994. — 448 с.
У першій частині підручника систематично викладається історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття.
Для студентів, аспірантів і викладачів історії України вищих навчальних закладів.
Зміст
Вступ
Предмет і завдання курсу історії України
Короткий нарис розвитку історичної науки в Україні
Основні джерела з історії України
Первісне суспільство і перші державні утворення на території України
Найдавніше населення на території України
Розклад первісного суспільства. Скіфи і сармати. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї і Криму
Давні слов’яни
Східні слов’яни. Київська Русь (VI — початок XII ст.)
Розклад первісного суспільства і утворення держави у східних слов’ян (VI — IX ст.)
Київська Русь у X — на початку XII ст.
Культура Давньої Русі
Історичне значення Київської Русі
Політичне роздроблення Русі (XII — перша половина XIV ст.). Боротьба проти іноземних загарбників
Роздроблення Київської держави на самостійні князівства та
їхнє становище у XII — перший половині XIII ст. Формування
української народності 76
Боротьба Русі з монголо-татарською навалою. Південно-західні руські князівства під ігом Золотої Орди
Розвиток культури в період роздроблення Русі
Українські землі в другій половині XIV — першій половині XVI ст.
Українська народність у XIV — першій половині XVII ст.
Політичне становище українських земель і боротьба українського народу проти іноземних поневолювачів у другій половині XIV—першій половині XVI ст.
Соціально-економічний розвиток України в другій половині
XIV—першій половині XVI ст.
Виникнення козацтва
Українські землі в складі Речі Посполитої
Боротьба за визволення і незалежність України (друга половина XVI — перша половина XVII ст.)
Соціально-економічний розвиток.
Брестська церковна унія та посилення національно-релігійного гніту.
Боротьба українського народу проти унії
Посилення козацтва у другій половині XVI ст. Запорізька Січ — козацька республіка
Козацько-селянські повстання кінця XVI ст.
Народні рухи в Україні у першій чверті XVII ст. Боротьба проти турецько-татарської агресії
Народні повстання 30-х років XVII ст.
Культура в Україні у XIV—першій половині XVII ст.
Визвольна війна українського народу в середині XVII ст.
Україна напередодні визвольної війни. Причини війни
Початок визвольної війни. Перші перемоги народу. Богдан Хмельницький.
Розгортання повстанських рухів та створення народної армії.
Воєнні дії в другій половині 1648 р.
Формування української національної держави. Внутрішня й зовнішня політика гетьманської адміністрації
Воєнні дії 1649 — 1653 рр.
Українсько-російський договір 1654 р. Приєднання України до Росії
Україна в другій половині XVII ст.
Політичне становище України. Руїна
Соціально-економічний розвиток і суспільно-політичний лад в Україні
Народні рухи в останній третині XVII ст.
Культура України в другій половині XVII ст.
Україна в першій половині XVIII ст.
Обмеження царизмом автономії України
Україна і Північна війна. Війна з Туреччиною
Господарство і соціальні відносини. Політичне становище України
Народні рухи в Україні
Україна в другій половині XVIII ст. Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою в Україні
Соціально-економічне і політичне становище Лівобережної і Слобідської України
Остаточна ліквідація царизмом автономного устрою Лівобережжя і Слобожанщини
Селянські повстання на Лівобережжі і Слобожанщині
Посилення соціального і національного гніту на Правобережжі й західноукраїнських землях. Піднесення народно-визвольного руху
Відвоювання і заселення Північного Причорномор’я. Ліквідація царизмом Запорізької Січі
Возз’єднання Правобережної України з українськими землями в складі Російської держави
Культура в Україні у XVIII ст.
Карти
Хронологічна таблиця
Література і джерела
© І. К. Рибалка, 1994
© В. Є. Петренко, художнє оформлення, 1994
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация