Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Васильченко В.С. та ін. Управління трудовим потенціалом

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Васильченко В.С. та ін. Управління трудовим потенціалом
Навч. посіб./ Васильченко В.С., Гриненко А.М., Грішнова О.А., Керб Л.П. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.
У навчальному посібнику розглядається широкий спектр проблем щодо системи управління трудовим потенціалом на макрорівні. Розкривається сутність формування трудового потенціалу, структура та фактори впливу на нього. Особлива увага приділяється набуттю якості трудового потенціалу суспільства у контексті людського розвитку, а також мотиваційним механізмам в управлінні трудовим потенціалом суспільства. Розглядається зарубіжний досвід з даної проблематики.
Для студентів, викладачів вищих закладів освіти, аспірантів, спеціалістів і керівників організацій та державної служби зайнятості.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация