Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Гавриш О.О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства
Гавриш О. О. Фахова німецька мова. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 284 с. ISBN 966–574–834–3
Навчальний посібник присвячений вивченню найважливіших тем у галузі економіки підприємства, таких як «Структура підприємства», «Виробництво», «Основи маркетингу», «Збут», «Бухгалтерський облік», «Менеджмент» та ін.
Кожен з 12 розділів містить оригінальні тексти німецькою мовою,
з поясненням основних слів, словосполучень і термінів українською, лексико-граматичні вправи, які служать для закріплення активного словникового запасу, тренування найпоширеніших словотвірних моделей та засвоєння граматичного матеріалу. Важливою складовою опрацювання кожної теми є також завдання на перевірку розуміння змісту тексту та комунікативні завдання, які скеровані на розвиток усного та письмового мовлення.
Для студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також тих, хто самостійно вивчає фахову економічну лексику або використовує її у своїй професійній діяльності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация