Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)

  • Файл формата pdf
  • размером 1,70 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Ніколаєв В.О., Добровольська Н.О. Російсько-український словник (металургійний)
– Запоріжжя: ЗДІА, 2009. - 210 с.
Російсько-український словник містить близько 9000 російських слів, які використовують в металургії та техніці, а також найбільш поширені в технічній літературі слова. Головним джерелом, використаним при доборі лексики й ілюстрованих прикладів для цього словника, були: Російсько-український словник.–К.: Головна редакція української радянської енциклопедії, Т. 1–3, 1980 – 1981 гг.(Т.1 – 845с; 2–924с.; 3–883с). Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос.- К.: Наук. Думка, 1998.- 892с. Російсько-український словник з механіки / Упоряд. Я.М. Григоренко, Н.М. Биховець, О.М. Биховець. – К.: Либідь, 1995. – 216с. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь; ВТФ «Перун», 2002. – 1440с; Ніколаєв В.О., Мазур В.Л. Технологія виробництва сортового та листового прокату. – Запоріжжя, ЗДІА (т. 1,2), 2000. (Т. 1–251с., Т.2–220с).
Словник розрахований на студентів, які набувають спеціальність «Обробка металів тиском», «Металургія чорних металів», «Металургійне обладнання».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация