Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник

  • Файл формата pdf
  • размером 8,77 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Михайличенко О.В. Історія науки і техніки: Навчальний посібник
Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с.
У посібнику коротко викладена світова історія розвитку науки і техніки. Особлива увага звернена на виникнення знарядь праці, технічних засобів побуту та виробництва, основні технічні винаходи та наукові відкриття в історії людства.
Здійснена класифікація природничих наук та наук про суспільство, визначені соціально-політичні, гуманітарні та природничі навчальні дисципліни.
У посібнику представлені адресні посилання на літературу у соціальній мережі internet, розміщені фотопортрети видатних учених і винахідників, фотоілюстрації знарядь і приладів.
Представлений «Примірний тематичний план навчального курсу «Історія науки і техніки» для студентів педагогічних спеціальностей».
Посібник призначений для студентів старших курсів вищих навчальних закладів гуманітарних спецільностей. Для всіх, хто цікавиться історією науки і техніки.
Відзиви на посібник надсилати: olegis@meta.ua
Відомості про автора: Михайличенко Олег Володимирович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики викладання суспільних дисциплін Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (Україна). Сайт: http://mikhaylithenko.ucoz.ru/
Зміст посібника:
Розділ перший
Витоки науки і розвиток техніки в історії людства
Неолітична революція.
Наука, техніка і культура в античному світі та у середні віки.
Епоха Відродження.
Розвиток техніки у Новий час.
Технічна і промислова революція XVIII – початку XIX ст.
Питання для обговорення. Рекомендована література до вивчення розділу у соціальній мережі internet. Список рекомендованої літератури.
Розділ другий
Історія та розвиток науки як форми суспільної свідомості
Наука в історії цивілізацій.
Історичний розвиток та класифікація наук.
Політика як наука і об’єкт дослідження.
Соціальні, суспільні та гуманітарні науки.
Природничі науки.
Питання для обговорення. Рекомендована література до вивчення розділу у соціальній мережі internet. Список рекомендованої літератури.
Примірний тематичний план навчального курсу «Історія науки і техніки» для студентів гуманітарних спеціальностей.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация