Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій

  • Файл формата djvu
  • размером 7,58 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій
Київ: Наукова думка, 1997. — 287 с. — ISBN 966-00-0126-6
Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного у 1993-1995 роках студентам Національного університету "Києво-Могилянська Академія". В ньому характеризуються головні етапи розвитку філософської думки України від часу її зародження й до кінця XX століття, грунтовно розглядаються філософські погляди значних представників української культури.
Після кожної лекції подано список рекомендованої літератури та питання для дискусії, осмислення яких сприятиме засвоєнню матеріалу.
Зміст
Історія української філософії. Її предмет, метод, значення (методологічні зауваги)
Філософська думка у культурі Київської Русі
Гуманістичі та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець XV — початок XVII ст.)
Філософія України доби Бароко. Києво-Могилянська академія
Філософія Григорія Сковороди
Філософи Просвітництва і Романтизму в Україні кінця XVІІI — першої чверті XIX ст.
Київська релігійно-філософська школа. Памфіл Юркевич
Початок розробки філософії української ідеї. Кирило-Мефодіївське товариство
Філософсько-соціологічні погляди громадівців та «Молодої України»
Розвиток академічної філософії в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Філософські ідеї в творчості діячів української культури початку ХХ ст.
Філософія України в ХХ ст. (20 - 80-ті роки)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация