Войти через:
Слащева А.В. Патентознавство
Навчальний посібник / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2008. - 230 с.
ISBN: 978-966-385-086-3.
В навчальному посібнику "Патентознавство" розглянуто загальні положення винахідницької, патентної і раціоналізаторської діяльності, основи законодавства на України з питань інтелектуальної власності та охорони прав на винаходи, які мають за мету дати майбутньому спеціалісту знання, необхідні для того, щоб орієнтуватися в патентній інформації, вміти правильно оформити заявку на винахід, грамотно аналізувати новизну і перспективність технічного рішення З метою визначення їх охороноздатності і патентної чистоти по різним країнам.
Запропоновано перелік контрольних питань, які акцептують увагу студентів на вивчення не тільки основної, але і додаткової літератури. Приділено увагу питанню здійснення патентного пошуку в сучасних умовах, в тому числі за допомогою баз даних департаментів інтелектуальної власності України, Росії та інших країн світу.
Для студентів вищих навчальних закладів технічних спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними працівниками, викладачами, юристами та підприємцями.
Выложил(а):
 
Размер: 976.00 КБ
Скачано: 69

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.