Войти через:
Шпаргалка - Державне право зарубіжних країн
Екзамен, Одеса, Національний університет "Одеська юридична академія" 2011 р., 100 питань
Державне право зарубіжних країн як наука і навчальна дисципліна
Система державного права в зарубіжних країнах
Норми та інститути державного права в зарубіжних країнах
Джерела державного права в зарубіжних країнах
Конституція - основне джерело державного права
Закон Як джерело державного права. Види законів
Акти органів Конституційного контролю (нагляду) i судові прецеденти як джерела державного права
Конституційні звичаї
Договір як джерело державного права
Релігійне право як джерело державного права
Основні риси та особливості повоєнних конституцій зарубіжних країн (Франція, ФРН, Японія).
Форма конституцій.
Структура конституцій.
Порядок прийняття, зміни та скасування конституції.
Прийняття конституції представницькими органами.
Прийняття конституції виборчим корпусом.
Класифікація констітуцій
Права людини і громадянина. Права, свободи та обов'язки.
Рівність прав, свобод і обов'язків.
Історичний розвиток прав і свобод. Покоління прав людини. Класифікація прав і свобод.
Гарантії прав і свобод.
Поняття громадянства / підданства /. Проблема полігражданства. Режим іноземців.
Способи набуття громадянства.
Пріпінення громадянство
Особисті / цивільні / права, свободи і обов'язки.
Політичні права, свободи та обов'язки.
Економічні, соціальні та культурні права, свободи і обя-занності
Поняття політичних партій. Функції політичних партій.
Основні види політичних партій в зарубіжних країнах.
Організаційна структура політичних партій.
Партійні системи зарубіжних держав. Види партійних систем.
Форма правління зарубіжних країн.
Монархія - поняття і сутність. Основні ознаки монархії. Види монархій.
Республіка - поняття і сутність. Ознаки республіканської форми правління. Види республік
Форми державного устрою зарубіжних країн.
Унітарний устрій / унітаризм /. Основні ознаки унітаріїв ного держави.
Федеративний устрій / федералізм /. Основні ознаки федеративного устрою.
Розподіл компетенції і відносини між федерацією та її суб'єктами.
Державний режим
Антидемократично режим
Демократичний режим
Парламентський та міністеріальній державні режими
Поняття та принципи виборчого права
Поняття та види віборів
Виборча система
Референдум
Парламент та парламентаризм
Структура парлементу
Посадові особи палат парламенту и їх правове положення
Компетенція парламентів
Правове становище комітетів парламенту.
Статус парламентарія. Юридична природа мандата. Парламентскій імунітет. Індемнітет.
Законодачій процес парламенту.
Контроль парламентів над діяльністю урядів в пар-ламентарних країнах.
Глава держави
Монарх
Президент
Способи обраності президента
Обовязки та Відповідальність президента
Місце уряду в системі вищих органів влади
Види урядів.
Склад урядів
Порядок формування урядів і залежність його від фор ми правління.
Повноваження урядів.
Інститут конституційного контролю / нагляду / в зарубіжних країнах.
Початку конституційного розвитку в Північній Америці.
Конституція 1787 р. США і її специфічні риси.
Білль про права. Конституційний статус особи в США.
Політичні партії США. Особливості двопартійної сис теми США.
Конгрес США. Правове становище і повноваження палат. Посадові особи палат.
Організаційно-правові форми діяльності Конгресу США. Законодавчий процес.
Президент США: статус, порядок обрання, повноваження.
Американський федералізм.
Місцеве самоврядування в США.
Початку конституційного розвитку Великобританії
Конституція Великобританії, її складові частини.
Політична система Великобританії
Роль монарха Великобританії в управлінні країною. Королівські прерогативи
Парламент Великобританії, його правове становище і структура
Комітети британського парламенту, їх види та повноваження
Порядок формування палат парламенту Великобританії.
Уряд і Кабінет міністрів Великобританії. Внутрен ний кабінет.
Конституційне розвиток Франції
Президент Франції. Його повноваження та місце в системі дер-жавних органів.
Парламент Франції. Його структура, порядок формування та повноваження.
Уряд Франції. Рада міністрів. Кабінет міністрів
Органи конституційного контролю Франції. Порядок формування і компетенція Конституційного Ради Франції.
Регіональне і місцеве управління та самоврядування у Франції
Початку конституційного розвитку Німеччини
Основний закон ФРН
Федерація ФРН.
Федеральний парламент ФРН. Правове становище і полномо ності палат. Законодавчий процес у ФРН
Федеральний уряд і канцлер Німеччини.
Конституційний контроль у ФРН
Муніципальна система ФРН
Політична система Японії
Конституція Японії 1947 р
Правове становище імператора Японії.
Парламент Японії, його структура. Способи прийняття законів.
Уряд Японії, його склад і порядок формування
Выложил(а):
 
Размер: 360.22 КБ
Скачано: 397

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

#
Спасибо очень помогло )