Войти через:

Avakumović D. Hidrotehničke melioracije. Navodnjavanje (srpski, lat.) PDF

Avakumović D. Hidrotehničke melioracije. Navodnjavanje (srpski, lat.)
1994. - 504 р.

Knjiga se odnosi na predmet Hidrotehničke melioracije.

Napisana je na osnovu najnovijeg nastavnog programa i prvenstveno je namenjena studentima Hidrotehničkog odseka Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će se tokom studija upoznati sa opštom problematikom navodnjavanja. Obuhvata u potpunosti celokupan nastavni program naučne discipline Navodnjavanja, koji se izlaže u okviru predmeta Hidrotehničke melioracije. Može se uspešno koristiti i na drugim građevinskim fakultetima, na kojima se predaje Navodnjavanje. Neki delovi knjige koristiće i studentima Poljoprivrednog fakulteta, Odseka za melioracije zemljišta, Univerziteta u Beogradu, gde je autor više godina predavao Projektovanje hidromelioracionih sistema.

SadrŽaj:
Predgovor.
ZnaČaj I uticaj naVodnjavanja.
Uvod.
Uticaj navodnjavanja na zemljište.
Uticaj navodnjavanja na mikroklimu.
Uticaj navodnjavanja na mikrobiološke procese zemljišta.
Uticaj navodnjavanja na poljoprivredne kulture.
Kvalitet vode za navodnjavanje.
Uvod.
Hemijska svojstva vode za navodnjavanje.
Otpadna voda.
Fizička svojstva vode za navodnjavanje.
ReŽIm navodnjavanja.
Uvod.
Norma navodnjavanja.
Norma zalivanja.
Turnusi i trajanje zalivanja.
Grafički proračun režima navodnjavanja.
Koeficijenti korisnog dejstva.
OdreDjivanje protoka vode za dimenzionisanje sistema za navodnjavanje.
Osnova proračuna.
Distribucija vode za navodnjavanje.
Elementi sistema za navodnjavanje.
PovrŠInsko-Gravitacione metode zalivanja.
Uvod.
Zalivanje prelivanjem.
Zalivanje plavljenjem.
Zalivanje brazdama.
Načini upuštanja vode kod površinsko-gravitacionih zalivanja.
Zalivanje kiŠEnjem.
Osobine kišenja.
Elementi sistema za zalivanje kišenjem.
Prskači.
Uredjaji za zalivanje kišenjem.
Podzemno zalivanje.
Osobine zalivanja.
Konstrukcija sistema podzemnog zalivanja.
Zalivanje putem regulisanja nivoa podzemne vode.
Mašinski način podzemnog zalivanja.
Zalivanje kapanjem.
Osobine zalivanja.
Elementi sistema.
Proračun osnovnih elemenata.
Održavanje i čišćenje.
zbor metoda i ured jaja za zalivanje.
zbor metode zalivanja.
zbor uredjaja za zalivanje kišenjem.
Dovodna i razvodna mreŽa.
Podela.
Kanali.
Cevni vodovi.
Objekti na kanalima.
Podela.
Objekti za sprovodjenje vode.
Objekti za spajanje delova kanala.
Regulacioni objekti.
armatura, Uredjaji i objekti na cevovodima.
ZaŠTita mreŽa od hidrauliČKog udara.
Gravitacioni vodozahvati na povrŠInskim vodama.
Opšti uvod i podela vodozahvata.
zbor mesta i tipa vodozahvata.
Gravitacioni vodozahvati bez usporavanja vodotoka (bez pregrade - brane).
Gravitacioni vodozahvati sa usporavanjem vodotoka (sa pregradom - branom).
Pumpne stanice.
Opšta dispozicija pumpnih stanica.
Crpilište.
Zgrada pumpnih stanica.
Usisni cevovodi.
Potisni cevovod.
Pumpe.
Pogonski motori.
Mehanički i pomoćni uredjaji stanice.
Pokretne i plivajuće pumpne stanice.
odozahvati kod navodnjavanja podzemnom vodom.
spisak oznaka.
Literatura.
Выложил(а):
 
Размер: 50.30 МБ
Скачано: 31

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.