Войти через:
Відповіді - Цивільне та сімейне право
Питання до іспиту з цивільного та сімейного права для студентів З курсу МПВ ЮЖ 2012 р.
Зобов'язальні правовідносини. Суб'єкти зобов'язальних правовідносин.
Поняття та система зобов'язального права.
Поняття та основні риси цивільно-правового зобов’язання.
Класифікація зобов'язань.
Підстави виникнення зобов'язань.
Суб'єкти зобов'язання. Множинність осіб в зобов’язанні.
Виконання зобов’язань з множинністю осіб.
Зміна зобов'язань. Заміна осіб в зобов'язанні.
Поняття припинення зобов'язання та способів припинення зобов'язань.
Поняття та принципи виконання зобов'язань.
Поняття та функції цивільно-правового договору.
Класифікація цивільно-правових договорів.
Реалізація принципу свободи договору.
Зміст цивільно-правового договору, як юридичного факту.
Укладення договорів. Стадії укладення договорів.
Виконання договорів. Принципи виконання договорів.
Форма цивільно-правового договору.
Момент укладення цивільно-правового договору.
Зміна та розірвання цивільно-правового договору: підстави та правові наслідки.
Одностороння відмова від договору. Правові наслідки.
Загальна характеристика способів забезпечення зобов'язань.
Неустойка, як спосіб забезпечення зобов'язання. Форми та види неустойки. Збільшення та зменшення розміру неустойки.
Поняття, функції та сфера застосування застави.
Види застави за законодавством України.
Завдапок, як забезпечувальний засіб у зобов’язальних правовідносинах. Відмежування завдатку від авансу. Функції завдатку.
Поняття поруки. Особливості відповідальності поручителя.
Поняття та загальна характеристика гарантії, як способу забезпечення виконання зобов'язань. Відмежування гарантії від поруки.
Утримання, як спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та підстави цивільно-правової відповідальності.
Деліктна і договірна відповідальність. Порівняльна характеристика.
Загальна характеристика договору купівлі-продажу.
Порука і гарантія , як засоби забезпечення зобов’язань
Загальна характеристика договору роздрібної купівлі-продажу. Особливості правового регулювання.
Договір поставки. Загальна характеристика. Особливості укладання міжнародного договору поставки товарів.
Загальна характеристика договору постачання енергетичними і іншими ресурсами через приєднану мережу.
Договір міни (бартеру).
Договір дарування. Види дарування.
Формування концепції договору найму (оренди).
Поняття і види майнового найму (оренди).
Договір оренди землі за цивільним законодавством України
Договір прокату.
Загальна характеристика договору лізингу. Види лізингу.
Договір позички. Поняття, ознаки, предмет, істотні умови, основні права і обов'язки сторін за договором позички.
Договір оренди державного (комунального) майна. Загальна характеристика. Особливості правового регулювання. Зміст договору.
Найм житлового приміщення. Види договору найму житлового приміщення. Правове регулювання.
Соціальний найм житла. Правове регулювання.
Договори про виконання робіт в ЦК України.
Поняття та ознаки договору підряду. Відмежування його від трудового договору, договору поставки та договорів про надання послуг.
Сторони договору підряду. Множинність осіб у договорі підряду та залучення для виконання договору третіх осіб.
Відповідальність за договором підряду. Ризик у підрядних відносинах.
Поняття та ознаки договору будівельного підряду. Зміст договору. Особливості оформлення. Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
Договір підряду на виконання проектних та пошукових робіт.
Побутовий підряд. Загальна характеристика, сторони, форма, зміст договору, гарантії прав замовника.
Договори про надання послуг у ЦК України. Поняття та правова природа.
Система договорів, що опосередковують перевезення в ЦК України.
Договір перевезення пасажира та багажу. Правове регулювання. Загальна характеристика договору. Права та обов'язки сторін.
Поняття та ознаки договору перевезення вантажу. Правове регулювання. Особливості укладання. Зміст договору.
Договір морського круїзу. Правове регулювання. Зміст договору.
Договір перевезення вантажу морським транспортом. Правове регулювання. Форма та зміст договору.
Довгостроковий договір у перевізних відносинах.
Загальна характеристика договору фрахтування (чартеру). Сфера застосування договору фрахтування. Особливості укладання.
Договір транспортного експедирування. Загальна характеристика.
Договір зберігання. Загальна характеристика договору, сторони, форма договору. Основні права й обов'язки сторін за договором зберігання.
Правове регулювання зберігання на товарному складі. Особливості укладання договору складського зберігання. Складські документи.
Договір доручення, як юридичний факт. Зміст доручення. Виконання договору доручення.
Загальна характеристика договору страхування. Види та форми страхування за цивільним законодавством України.
Договір позики. Загальна характеристика. Права та обов’язки сторін за договором позики.
Поняття та ознаки кредитного договору. Співвідношення кредитного договору та договору позики. Форма кредитного договору. Права та обов'язки сторін за кредитним договором.
Поняття та види договорів щодо розпорядження майновим правами інтелектуальної власності.
Недоговірні зобов'язання. Види недоговірних зобов’язань.
Зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди.
Зобов'язання із завдання шкоди. Деліктна відповідальність: поняття, зміст, підстави.
Склад цивільного правопорушення. Презумпція вини в цивільному праві.
Поняття та види шкоди в цивільному праві.
Поняття спадкування. Суб’єктний склад спадкових правовідносин.
Поняття спадщини. Відкриття спадщини. Час і місце відкриття спадщини.
Спадкування за заповітом. Поняття та форма заповіту. Зміст заповіту. Обмеження свободи заповідальних розпоряджень. Обов'язкова частка у спадщині.
Спадкування за законом. Черговість спадкування. Порядок закликання до спадкування за законом. Спадкування за правом представлення.
Здійснення права на спадкування. Прийняття спадщини. Відмова від прийняття спадщини. Поняття спадкової трансмісії.
Спадковий договір. Поняття, зміст, форма договору.
Поняття, предмет та метод сімейного права.
Сімейні правовідносини. Елементи сімейних правовідносин: суб’єкти, об’єкти та зміст. Поняття сім’ї.
Принципи сімейного права.
Правове регулювання усиновлення за сімейним та цивільним законодавством України.
Опіка та піклування в сімейному праві.
Недійсність шлюбу. Правові наслідки недійсності шлюбу.
Правовий статус дитини. Визначення походження дитини.
Позбавлення батьківських прав. Правові наслідки позбавлення
батьківських прав.
Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.
Аліментні правовідносини. Суб’єкти аліментних правовідносин. Умови та порядок стягнення аліментів на дітей.
Выложил(а):
 
Размер: 428.84 КБ
Скачано: 200

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.