Войти через:

Імідж сучасного педагога 2008 №03-04 (82-83) PDF

Імідж сучасного педагога 2008 03-04 (82-83)
Науково-практичний освітньо-популярний часопис. Полтава: ПОІППО, 2008. - 148 с. Головний редактор - Надія Білик.

Анотація.
Тема номеру: Моделювання управлінської діяльності керівника ЗНЗ.

Зміст.
Педагогічний менеджмент.
Моделювання управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу Г.Єльникова, В.Маслов.
Економічні знання керівника як основа стратегічного управління навчальним закладом В.Куценко.
Інноваційні структури в системі загальної середньої освіти Л. Даниленко.
Стилі і типи управління сучасними освітніми закладами М.Гриньова, Н.Бєляєв.
Застосування результатів маркетингових досліджень в управлінській діяльності керівника навчального закладу З. Рядова.
Експертиза як основа управлінської діяльності керівника закладу освіти О.Касьянова.
Адаптація сучасних методів бізнес-менеджменту для управління закладами освіти (на прикладі методу стратегічних карт) А.Гонорська.
Посилення гуманістичної спрямованості – одне з основних завдань освіти І.Кубенко.
Освіта й суспільні зміни: домінанта чи наслідок? А.Мазак.
Формування готовності керівників ЗНЗ до дослідницької діяльності у школі В.Базелюк.
Модель економічної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу В.Саюк.
Удосконалення структури аналізу та оцінки рівня професійного розвитку менеджерів загальноосвітніх навчальних закладів О.Колесник.

Післядипломна освіта.
Практичні рекомендації щодо впровадження інформаційних технологій в управління закладом післядипломної педагогічної освіти А.Гуралюк.
Значення формування управлінської компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної освіти Г.Кравченко.
Фактори успішності дистанційного підвищення кваліфікації педагога Ю.Василенко.
Технологія формування готовності вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності
О.Мариновська.
Управління формуванням компетентності вчителів англійської мови І.Шаповалова.

Вища освіта.
Управління навчанням та розвитком педагогічного колективу вищого навчального закладу Г.Полякова.
Організація системи педагогічного моніторингу у вищому навчальному закладі Л. Коробович.
Модель управління педагогічною діяльністю викладачів ВНЗ Т.Борова.
Навчання впродовж життя у контексті Болонського процесу Т. Поясок.
Розвиток інтересу до професії вчителя С.Меркулова.
Проблема формування мотивації аналітичної компетентності студентами-менеджерами
Н.Зінчук.
Активізація пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з дисципліни Історія педагогіки Ю.Кравченко.
Концептуальні засади фундаменталізації математичної освіти у професійній підготовці
економістів Г.Дутка.

Навчаючи — вчимося.
Становлення та розвиток моделювання як методу науково-практичного пізнання С.Хаджирадєва.
Теорія і методика моделювання діяльності керівника профільно-компетентнісного
загальноосвітнього навчального закладу Н.Василенко.
Принципові основи змісту і організації роботи гімназії Г.Федоров.
Концептуальні підходи до моделі професійної компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу В.Мельник.
Модель управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу
С.Королюк.
Методика педагогічного моніторингу старшокласників ЗНЗ допрофільної підготовки
Н. Ларіна.
Модель розвитку сільської школи: від теорії – до практики Л.Келембет.

Професійна освіта.
Інноваційна складова у діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу
О.Загіка.

Поради спеціаліста.
Психологічні особливості формування професійної компетентності керівників О.Губарєва.

Імідж-інформація.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Гуманізація соціального управління»
(фотоматеріали) Міжнародний конкурс ім. А.С. Макаренка (фотоматеріали) Міжнародні Макаренівські читання-2008 «Макаренко XXI: невикористані можливості» (фотоматеріали).
Выложил(а):
 
Размер: 3.15 МБ
Скачано: 15

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.