Войти через:
Бобровська С.В. Рідна мова. 3 клас. Розробки уроків
Х.: Основа, 2009. — 187, [5] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання», Вип. 2 (62)).

Посібник містить орієнтовні конспекти уроків рідної мови у 3 класі за підручником М. С. Вашуленка, складені відповідно до чинної Програми та оновленого Державного стандарту.
Використання запропонованих авторами дидактичних матеріалів, різноманітних форм і методів навчання сприятиме розвитку навичок грамотного усного й писемного мовлення учнів, вміння розрізняти мовні явища й одиниці, вихованню любові до мови Т. Шевченка та Лесі Українки.
Для вчителів шкіл I ст., методистів з початкового навчання, студентів педагогічних факультетів вищих навчальних закладів.

Теми уроків:

Мова й мовлення. Мова як найважливіший засіб людського спілкування. Рідна мова, мова державна. Український алфавіт.
Наша рідна мова. Мова інших народів. Близькоспоріднені мови.
Усне мовлення, його основні особливості .
Особливості писемного мовлення.
Культура мовлення.
Слова ввічливості.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Текст. Розвиток уявлень про текст.Тема і мета тексту. Добір заголовків до тексту.
Визначення теми й теми у текстах різних типів.
Абзац тексту.
Зв'язки між реченнями в тексті. Частини тексту.
Спостереження за ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.
Складання текстів-інструкцій.
Особливості текстів-листів. Написання листа.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Складання письмових запрошень і привітань. Правило написання адреси.
Узагальнюючий урок з теми «Текст». Перевірний тест.
Повторення вивченого про речення.
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення. Інтонування речень.
Звертання. Розділові знаки при звертаннях.
Головні та другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні.
Закріплення знань про члени речення. Встановлення зв'язку слів у реченні.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Підсумковий урок з теми «Речення». Мовна тема «Мова і мовлення. Текст. Речення».
Слово. Значення слова. Слово з прямим і переносним значенням.
Слова, що мають кілька значень.
Слова, які звучать і пишуться однаково.
Слова, близькі за значенням (синоніми).
Ознайомлення з фразеологізмами. Навчальне аудіювання.
Слова, протилежні за значенням (антоніми).
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок.
Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв'язку слів у реченні.
Основа слова.
Загальне уявлення про частини основи.
Спільнокореневі слова. Корінь слова.
Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова.
Розрізнення слів з омонімічними коренями.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Чергування голосних о, е, і в коренях слів.
Чергування приголосних звуків [г, к, х] — [з, ц, с] — [ж, ч, ш] у коренях слів.
Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів з цими звуками.
Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними [е] та [и].
Закріплення правил про вимову й правопис слів з ненаголошеними [е], [и].
Контрольна робота. Аудіювання.
Вимова, правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними.
Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним.
хим приголосним.
Явища заміни в коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант.
Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів.
Префікси й прийменники.
Правопис префіксів роз, без.
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Вимова і правопис слів з префіксами з, с.
Закріплення правила про вимову й правопис слів з префіксами з, с.
Правило вживання апострофа після префіксів.
Закріплення правила вживання апострофа після префіксів.
Суфікс як значуща частина слова.
Правопис слів із суфіксом ар. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу функцію.
Перевірка знань з мови й мовлення, мовних умінь і навичок (тести) з теми «Слово.
Будова слова».
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Аналіз тестової роботи. Закріплення вивченого з теми «Будова слова».
Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю в реченні.
Логічні вправи на розрізнення слів за родовими й видовими ознаками та за смисловими групами у межах кожної частини мови.
Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот.
Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.
Закріплення навичок правопису загальних і власних іменників.
Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників.
Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дію. Практичні вправи у творенні іменників від дієслів за зразком.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.
Вправи на визначення роду іменників.
Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або у множині.
Змінювання іменників за питаннями прийменника й закінчення як засіб зв'язку слів у реченні.
Перевірна робота за темою "Частини мови. Іменник".
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Загальне питання про прикметник (питання, значення, роль у реченні).
Зв'язок прикметників з іменниками.
Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками.
Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до прикметників, редагувати текст.
Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.
Вправи на визначення роду й числа прикметників за іменником.
Повний аналіз прикметників як частини мови.
Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значенні.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Контрольна робота. Мовна тема «Іменник. Прикметник».
Закріплення й узагальнення знань про прикметник.
Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з імен-ником в реченні.
Спостереження за роллю дієслів у реченні і тексті. Дієслова-синоніми та дієслова-антоніми.
Змінювання дієслів за часами.
Розвиток зв'язного мовлення.
Вправи на розрізнення часових форм дієслів.
Закріплення знань про часові форми дієслів.
Контрольне списування.
Змінювання дієслів минулого часу за родами.
Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису дятла за ілюстрацією.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Контрольне аудіювання. Змінювання дієслів за часами.
Неозначена форма дієслова.
Творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного.
Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити?
Творення часових форм від неозначеної форми дієслова.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Написання не з дієсловом.
Вправляння у розборі дієслова як частини мови.
Контрольна робота. Мовна тема «Дієслово».
Повторення вивченого за рік. Звуки та букви. Апостроф. Перенос слів.
Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних навичок.
Повторення вивченого за рік. Текст. Речення.
Урок розвитку зв'язного мовлення.
Підсумковий урок.
Выложил(а):
 
Размер: 775.00 КБ
Скачано: 479

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

3 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.