Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Боринець С.Я. Міжнародні фінанси

Боринець С.Я. Міжнародні фінанси
Підручник. К.: Знання-Прес,
2002. 311 с
Найхарактернішою рисою міжнародних фінансів є те, що вони призначені ефективно обслуговувати міждержавний рух товарів та послуг і перерозподіл грошового капіталу між конкуруючими агентами світового ринку. Вони ж вчасно подають сигнали про стан світової фінансової кон'юнктури, які служать певними орієнтирами для швидкого прийняття адекватних рішень суб'єктами міжнародних фінансів.
Особливу актуальність своєчасного реагування на зміни міжнародної фінансової кон'юнктури підкреслили події, пов'язані з серією валютно-фінансових обвалів (азійська криза 1998 p., події в Росії, згодом в Україні та інших країнах СНД). Саме в цей час гостро постала проблема необхідності більш чіткого регулювання міжнародних фінансів з метою їх стабілізації. Така необхідність стає особливо актуальною в умовах глобалізації міжнародних фінансових ринків.
Глобалізація — складна і багатоаспектна проблема, за якою стоїть багато реальних явищ і процесів, а також проблем, які зачіпають все людство. Сьогодні міжнародний фінансовий капітал може вільно, без будь-яких перешкод переміщуватися з внутрішнього на світовий фінансовий ринок і навпаки. Завдяки новітнім технологічним інноваціям у сфері міжнародних фінансів у світі сформувалися грандіозні потоки "гарячих" грошей, які шукають свого надприбутково-го застосування і які сьогодні можуть бути миттєво переказані натисканням на клавіатуру комп'ютера з одного регіону в інший, з однієї валюти в іншу, чим здатні розладнати валютно-фінансову систему будь-якої країни, навіть найрозвиненішої.
Саме тому необхідність вивчення теоретичних і практичних питань функціонування сучасної системи міжнародних фінансів є невідкладною потребою молодих людей, які навчаються у вищих навчальних закладах. Тому курс "Міжнародні фінанси" є обов'язковою навчальною дисципліною економічних вузів і спеціальностей.
Підручник написаний відповідно до програми курсу "Міжнародні фінанси", затвердженої вченими радами економічного факультету та Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Возможность скачивания данного файла заблокирована по требованию правообладателя.
  • С условиями приобретения этих материалов можно ознакомиться здесь.