Войти через:
Історія держави і права зарубіжних країн
Шпора для 1 курсу НУ ОЮА- питання до іспиту
Предмет, метод та методологія науки "Історія держави та права зарубіжних країн".
Східна деспотія ( головні риси та особливості). три головних відомства управління.
Загальна характериистика Законів царя Хамураппі, їх структура.
Суспільний лад Стародавнього Вавилону за часів Хамураппі.
Правове становище вільних людей за Законами царя Хамураппі.
Правове становище селян за Законами царя Хамураппі.
Правове становище рабів за Законами царя Хамураппі.
Договір купівлі - продажу за Законами царя Хамураппі, порівняти із законами 12 таблиць Стародавнього Риму.
Підвалини розлучення за Законами царя Хамураппі.
злочин та покарання за Законами царя Хамураппі.
ідея таліону, як кримінально - правова, за Законами царя Хамураппі.
Символічний таліон за Законами царя Хамураппі.
причини формалізації права за Законами царя Хамураппі.
Основні джерела для вивчення історії Стародавньої Індії.
Поділ всіх раніше рівноправних в Індії на групи ( варни) у другій половині II тис. до н.е
процес перетворення варн на касти у Стародавній Індії.
Державний лад Стародавньої Індії та становище індійських царів в імперії Маурїв.
сімейне право за Законами Ману в Стародавній Індії.
Джерела розлучення за Законами Ману.
Ілліада та Одіссеяя як джерело вивчення правового становища соціальних верств грецького суспільства Гомерівського періоду.
Період військової демократії в Афінах.
Реформи Тесея в Афінах.
Реформи Солона в Афінах. Плутарх про реформи Солона.
Реформи Клісфена в Афінах. Арістотель про реформи Клісфена.
реформи Ефіальта в Афінах. Платон про реформи Ефіальта.
Публічні органи влади в Афінах.
Новий орган публічного управління Афін у 8 столітті до н.е - ареопаг.
Перша спроба кодифікації Афінського права ( закони Драконта).
Суспільний та державний лад Спарти.
періодизація історії держави та права Стародавнього Риму.
періодизація історії Римського права.
правове становище людини у Стародавньому Римі ( три статуси).
патриції та плебеї у Стародавньому Римі
перша сецесія у Стародавньому Римі та її наслідки згідно з розповіддю Тіта Лівія
римські магістратури.
джерела римського права давнього періоду.
право приватної власності за Законами 12 таблиць
манціпація за законами 12 таблиць
Нексум - договір позики у Римі за Законами 12 таблиць.
Основні види деліктів в Законах XII таблиц
Сільські сервітути за Законами 12 таблиць.
Суд і судовий процес за Законами 12 таблиць
Причини юридичної формалізації законів 12 таблиць, Салічної правди та інших законів.
джерела Римського права класичного періоду
Закон Петелія у Римі у порівняння з реформою Солона в Афінах.
Законодавство римських імператорів класичного періоду - важливе джерело права ( едикти, рескрипти, декрети, мандати).
Діяльність юристів Риму у посткласичний період - важливе джерело розвитку римського права. Закони Феодосія II та Валентина III в 426 р "Про цитування".
Джерела римського права посткласичного періоду ( Інституції Юстиніана, Дигести, Кодекс).
Загальна характеристика та джерела права Візантії.
кодифікація Юстиніана у Візантії.
Кодекс та інституції Юстиніана у Візантії.
Дигести - основна частина кодифікації Юстиніана у Візантії.
Епанагога у Візантії.
Роль Еклоги у Візантійських судах.
родоський морський договір.
Законотворча діяльність візантійських імператорів Македонської династії ( іконопочитателів) Василія І та Льва 4 ( Прохірон)
реформи Карла Мартелла у Франкській державі
Виникнення Салічної правди та її загальна характеристика.
Феодальна ієрархія за Салічною правдою.
Злочин проти особи за Салічною правдою ( кровна помста).
судовий процес у Франкській державі.
ордалії.
Верденський договір 843 р.
Утворення станово - представницької монархії в Англії.
Асизи Генріха II 1181 р.
прийняття Великої хартії вольностей 1215 р. в Англії та її основні положення.
правове становище різних верств населення Англії за Великою хартією вольностей 1215 р.
васально - сюзеренні відносини у Франції ( медіатизація).
сеньйоріальна монархія у Франції. Реформи Людовіка IX
Три великих стани у Франції 14 - 15 ст.
Генеральні штати у Франції.
кутюми та їх кодифікація на півночі Франції.
Джерела феодального права на півдні Франції ( рецепція римського права, міське право, канонічне право, королівське законодавство).
партикуляризація феодального права у Франції.
Інквізиційний кримінальний процес за Кароліною 1532 р.
Феодальне кримінальне право за Кароліною 1532 р.
Виникнення та основні етапи розвитку феодальної держави в Німеччині.
злочин та покарання за "Кароліною".
загальна характеристика права середньовічної Німеччини.
виникнення феодальної держави в Болгарії.
закон судний людям
Виникнення Сербської держави ( задруга).
Законник Стефана Душана.
Джерела права феодального Китаю.
особливості розвитку феодального суспільства та держави в Японії.
виникнення Арабського халіфату.
особливості становлення та розвитку мусульманського права. пять нормативних приписів шаріату.
Джерела мусульманського права. Коран, Сунна, Іджма, Фетва, Кияс, Фірмани.
злочин та покарання за мусульманським правом.
Суспільний лад Англії напередодні буржуазної революції 17 століття.
Передумови буржуазної революції в Англії. "Петиція про право" 1628р.
Соціальні передумови Англійської буржуазної революції.
Економічні передумови Англійської буржуазної революції.
Особливості Англійської буржуазної революції.
Пуританство як ідеологія буржуазної революції в Англії.
утворення буржуазної держави в Англії. "Довгий" парламент.
Протекторат Кромвеля. "Знаряддя управління" 1653 р. в Англії.
Торі і Вігі в Англії. Прийняття Закону "Хабеас корпус акт".
утворення політичних партій в Англії.
Білль про права 1689 р, Акт про престолонаслідування 1701 р. в Англії.
Особливості джерел права Англії.
сімейне та спадкове право в Англії 16 - 17 ст ( Майорат).
"Фелонія" з кримінального права Англії.
Буржуазна революція 1789 - 1794 рр. у Франції та її основні етапи.
Закон Ле - Шапельє ( 1791) у Франції.
Якобінська диктатура 1793 р. у Франції.
Якобінська Конституція 1793 р. у Франції.
Державний заколот 1799 р. Наполеона Бонопарта. Консульство та імперія у Франції.
Розробка та прийняття Цивільного кодексу Франції 1804 р.
Фізичні особи у Кодексі Наполеона 1804 р. ( правоздатність та дієздатність).
Шлюбно - сімейне та спадкове право у Кодексі Наполеона 1804 р.
Державний лад Паризької комуни.
Статті Конфедерації 1781 р
Конституція США 1787р.
перші десять поправок, внесені до Конституції США ( Білль про права).
Громадянська війна Півночі та Півдня США. Другий цикл поправок до Конституції ( 13,14,15)
"Реконструкція півдня". виникнення ку - клукс - клана в США.
Конгрес США наприкінці 19 - на початку 20 століття ( 16, 17 поправки до Конституції).
Обєднання Німеччини за "бісмарівським шляхом".
Німецький союз 1815 р.
Конституція Пруссії 1850 р.
Розробка та прийняття Німецького цивільного Уложення 1900 р.
акт про парламент 1911 р. в Англії
Сутність і особливості революції Мейдзі 1867 - 1868рр у Японії
Конституция Японии 1889 г.
Встановлення режиму фашистської диктатури у Німеччині.
Становлення фашистської диктатури в Італії
Франція за часів II світової війни.Режим Віші
Право США після Першої світової війни ( 3 цикл поправок до Конституції:18, 19, 20, 21).
Закон Тафта - Хартлі 1947 р
Закон Маккарена - Вуда в США
"Новий курс" президента США Рузвельта
Выложил(а):
 
Размер: 1.17 МБ
Скачано: 677

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.