Войти через:
Шпаргалка - Цивільне право України
Предмет і система цивільного права. Місце цивільного права в системі правових галузей.
Система та завдання курсу "Цивільне та сімейне право" як навчальної дисципліни.
Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб. Застосування цивільного законодавства за аналогією.
Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства.
Загальна характеристика приватноправових систем зарубіжних країн.
Цивільно-правові відносини: поняття, особливості, елементи та види.
Поняття і зміст цивільної право- та дієздатності фізичних осіб.
Обмеження права фізичної особи на заняття підприємницькою діяльністю.
Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення його померлим. Ім'я та місце проживання громадянина.
Поняття та ознаки юридичної особи.
Порядок виникнення і припинення юридичних осіб.
Організаційно-правові форми (види) юридичних осіб та їх об'єднання. Філії та представництва.
Участь держави Україна та її органів у цивільних правовідносинах.
Поняття та види об'єктів цивільних прав.
Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей.
Цінні папери як об'єкти цивільних прав.
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
Поняття та види цивільних правочинів. Умови і строки в правочинах.
Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону.
Представництво і довіреність: поняття, підстави і види.
Строки та терміни у цивільному праві: поняття та порядок їх визначення.
Здійснення та захист цивільних прав.
Вплив часу на здійснення та захист цивільних прав. Початок, зупинення та переривання перебігу позовної давності. Наслідки спливу позовної давності.
Поняття та види особистих немайнових прав. Захист особистих немайнових прав.
Загальна характеристика права власності. Його місце в системі речових прав.
Зміст права власності. Способи набуття і припинення права власності.
Поняття і зміст права приватної власності громадян.
Поняття, підстави виникнення та припинення права спільної власності.
Захист права власності та інших речових прав.
Місце інституту володіння в системі речових прав.
Поняття і види прав на чужі речі: сервітути, емфітевзис, суперфіцій.
Цивільно-правове регулювання відносин, пов'язаних з творчою діяльністю.
Право літературно-художяьої власності. Авторське право і суміжні права.
Право промислової власності: поняття, види та порядок захисту.
Правові засоби індивідуалізації учасників товарного обороту, товарів і послуг.
Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності (правова охорона відкриття, службової і комерційної таємниці, топологій інтегральних схем та раціоналізаторських пропозицій).
Цивільно-правове зобов'язання: поняття, склад та підстави виникнення.
Поняття і зміст цивільно-правового договору. Укладення, зміна та розірвання договору.
Поняття та принципи виконання зобов'язань. Місце, строк та спосіб виконання зобов'язання.
Зобов'язально-правові способи забезпечення виконання зобов'язань.
Речові способи забезпечення виконання зобов'язань.
Множинність осіб у зобов'язанні. Перехід прав кредитора до третіх осіб і переведення боргу.
Поняття та способи припинення цивільно-правових зобов'язань.
Цивільно-правова відповідальність: поняття, види та підстави настання.
Купівля-продаж: поняття, види, зміст та правові наслідки порушення договору. Договір міни (бартеру).
Купівля-продаж у роздрібній торгівлі. Загальна характеристика законодавства про захист прав споживачів.
Поняття і зміст договору постачання. Договір контрактації.
Договори дарування, ренти та довічного утримання як специфічні види зобов'язань з передачі майна у власність.
Поняття і види договору майнового найму (оренда).
Цивільно-правове регулювання найму житлового приміщення.
Поняття і види договору лізингу. Позичка.
Поняття і зміст договору підряду. Договір побутового замовлення.
Договори про виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт.
Договір про виконання проектних та пошукових робіт.
Авторські договори: поняття, види та їх зміст.
Договори про використання промислової власності.
Загальна характеристика договорів перевезення вантажів залізничним, автомобільним та повітряним транспортом.
Особливості перевезення вантажів внутрішнім водним та морським транспортом. Договір про буксирування.
Особливості перевезення пасажирів та багажу. Транспортна експедиція.
Поняття і види зобов 'язань зі страхування.
Права та обов'язки сторін за договором зберігання та їх відповідальність.
Договір доручення: поняття, значення та зміст.
Договір комісії як різновид зобов'язань з надання послуг.
Правове регулювання кредитних відносин.
Цивільно-правове регулювання розрахункових відносин.
Юридична характеристика договору позики як кредитного договору.
Особливості договору франчайзингу як договору по передачі комплексу виключних прав на використання у підприємницькій діяльності.
Поняття та основні види зобов'язань за спільною діяльністю.
Зобов'язання у сфері інвестицій та виробничої кооперації.
Поняття і зміст договору факторингу.
Позадоговірні зобов'язання: поняття, види та підстави виникнення.
Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану актами влади в галузі адміністративного управління.
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітніми та недієздатними.
Специфіка відповідальності за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки.
Відповідальність за шкоду, завдану життю та здоров'ю громадянам.
Відповідальність роботодавця за шкоду, завдану його працівником.
Відшкодування шкоди, завданої правомірними діями.
Відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт і послуг,
Підстави відповідальності за завдання моральної шкоди та розмір її компенсації.
Зобов'язання з безпідставного збагачення (придбання або збереження майна).
Загальна характеристика сімейного права. Історичні форми сім'ї та шлюбу.
Сімейні правовідносини: поняття, види, підстави виникнення, зміни та припинення.
Юридичне значення родства і свояцтва. Здійснення і захист сімейних прав.
Шлюб: поняття, умови вступу, та перешкоди до укладання.
Поняття і види особистих і майнових правовідносин подружжя.
Поняття та види припинення шлюбу та його юридичні наслідки.
Недійсність шлюбу: підстави, порядок визнання шлюбу недійсним та його юридичні наслідки.
Особисті права та обов'язки батьків і дітей за чинним законодавством.
Майнові та аліментні правовідносини батьків і дітей та інших членів сім'ї і родичів.
Значення та юридична характеристика інституту усиновлення (удочеріння).
Особливість опіки та піклування як інституту спрямованого на забезпечення і захист законних прав та інтересів фізичних осіб.
Поняття і загальна характеристика спадкових правовідносин.
Особливості спадкування окремих видів майна.
Спадкування за заповітом. Поняття заповідального відказу та субституції.
Спадкування за законом. Спадкування за правом представлення.
Здійснення права на спадкування (прийняття, відмова, перерозподіл, охорона та управління спадщиною).
Оформлення права на спадщину.
Особливості спадкування за спадковим договором.
Выложил(а):
 
Размер: 1.10 МБ
Скачано: 416

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.