Войти через:
Фащевська Т.М. Конспект лекцій ТОЕ
Запорізький електротехнічний коледж Запорізького національного технічного університету. 2011, Конспект лекцій з предмету "Теоретичні основи електротехніки" для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 5.05070201 «Виробництво електричних машин і апаратів», розглянуто на засіданні методичної ради коледжу та рекомендовано для використання у навчальному процесі.

Зміст.
Вступ.
Основні поняття про електричне поле.
Електричне поле та його характеристики.
Електричне поле як особливий вид матерії.Електрична взаємодія зарядів Закон Кулона.
Електричне поле декількох зарядів.
Однорідне електричне поле. Еквіпотенціальні поверхні.
Потік вектора напруженості.
Електричний струм провідності як фізичне явище.
Провідники, діелектрики. Напівпровідники.
Провідники в електричному полі.
Поляризація діелектрика.
Електричний пробій діелектрика.
Електричний струм та опір.
Електричний струм та його густина.
Опір та закон Ома. Залежність опору від температури та геометричних розмірів.
Елементи опору та реостати.
Ємність. Конденсатор.
Сполучення конденсаторів.
Плоский конденсатор.
Циліндричний конденсатор.
Енергія електричного поля конденсатора.
Найпростіше електричне коло та його елементи.
Електричне коло та його елементи. Схема електричного кола.
Електроенергія. Потужність та ККД.
Закон Джоуля-Ленца.
Режими роботи джерела електричної енергії.
Узагальнений закон Ома.
Електричне коло з декількома джерелами ЕРС.
Баланс потужностей.
Потенціальна діаграма.
Розрахунок лінійних електричних кіл постійного струму.
Закони Кірхгофа.
Застосування законів Кірхгофа.
Врахування джерел струму.
Еквівалентні перетворення в лінійних електричних схемах.
Поняття про трикутник та зірку з пасивних елементів кола.
Перетворення трикутника опорів в еквівалентну зірку та.
навпаки.
Сполучення джерел живлення.
Розрахунок електричних кіл методом перетворення схеми (метод згортання).
Поняття про втрату напруги у проводах ліній.
електропередач.
Втрати напруги у проводах ліній електропередач.
Вибір перерізу проводів за допустимою втратою напруги.
Вибір раціональних напруг.
Нерозгалужене коло із змінним опором.
Коло зі змінним опором.
Режими роботи кола.
Розрахунок складних електричних кіл постійного струму.
Розрахунок складних електричних кіл методом.
накладання(метод суперпозиції полів).
Розрахунок складних електричних кіл методом контурних.
струмів.
Розрахунок складних електричних кіл методом вузлової.
напруги.
Розрахунок складних електричних кіл методом.
еквівалентного генератора.
Теорема об еквівалентом генераторі.
Метод еквівалентного генератора.
Магнітне поле 66 13.1 Магнітне поле електричного струму. Правило свердлика.
Індукція магнітного поля.
Магнітна проникність.
Правило лівої руки.
Характеристики магнітного поля.
Магнітний потік.
Вектори намагніченості та напруженості.
МРС та магнітна напруга. Закон повного струму.
Магнітне поле провідника зі струмом та котушки.
Магнітне поле провідника зі струмом.
Магнітне поле котушки зі струмом.
Електромагнітна індукція.
Явище електромагнітної індукції.
ЕРС електромагнітної індукції.
Правило правої руки.
Закон електромагнітної індукції.
Закон електромагнітної індукції.
Правило Ленца.
Види магнітних полів.
Феромагнетики.
Намагнічування феромагнетиків.
Циклічне перемагнічування.
Гістерезис. Втрати від гістерезису.
Феромагнітні матеріали.
Класифікація феромагнітних матеріалів.
Вихрові струми. Втрати в сталі.
Магніти.
Постійні магніти.
Електромагніти.
Магнітні кола.
Класифікація магнітних кіл.
Закон Ома для ділянки магнітного кола. Магнітний опір.
Закони Кірхгофа для магнітного кола.
Розрахунок нерозгалужених магнітних кіл.
Розрахунок розгалужених магнітних кіл.
Розгалужене симетричне магнітне коло.
Розгалужене несиметричне магнітне коло.
Явище самоіндукції.
Індуктивність.
Індуктивність кільцевої та циліндричної котушок.
Самоіндукція. ЕРС самоіндукції.
Нелінійна котушка індуктивності.
Явище взаємоіндукції.
Енергія магнітного поля.
Взаємоіндукція. ЕРС взаємоіндукції.
Принцип дії трансформатора.
Принцип дії електричних машин.
Перетворення механічної енергії в електричну.(принцип дії генератора).
Перетворення електричної енергії в механічну (принцип дії двигуна).
Список літератури.
Выложил(а):
 
Размер: 2.82 МБ
Скачано: 214

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.