Войти через:

Відповіді на питання іспиту з філософії до вступу в аспірантуру DOCX

Відповіді на питання іспиту з філософії до вступу в аспірантуру
Філософія: її об'єкт, предмет, функції і роль в суспільстві.
Поняття світогляду, структура і роль в житті людини.
Основні історичні типи світогляду і їх змістовний аналіз.
Основні принципи філософського мислення.
Буття, небуття, матерія і свідомість як основні поняття філософії.
Характеристика основних ідей стародавньої індійської філософії: школи чарвака, джайнізму, буддизму.
Характеристика основних ідей стародавньої китайської філософії: школи легизму, конфуціанства, даосизму.
Антична філософія і її космоцентризм - загальна характеристика.
Філософські ідеї Демокріта, Сократа, Платона, Арістотеля.
Релігійний характер філософської думки Середньовіччя. Оеновні філософські ідеї представників патристики (Аврелій).
Філософські ідеї схоластики (Фома Аквинський). Проблема унїверсалій.
Характеристика філософії епохи Відродження. Проблема: Всесвіт в людині; людина у Всесвіті (Н. Кузанський, Дж. Бруно, Н. Коперник, М. Монтель).
Основні ідеї філософії початку епохи Нового часу (Ф. Бекон, Дж, Локк, Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Г. Лейбніц).
Філософські ідеї епохи Просвітництва. Суспільно-правовий ідеал епохи Просвітництва (Ж. -Ж. Руссо, Д. Дідро, Ж. Ламетрі, П. Гольбах, К. Гельвещй, Вольтер).
Особливості формування і розвиток німецької класичної філософії. Загальна характеристика
Філософія І. Канта, Г. Гегеля ("Критика чистого розуму" або "Наука логіки").
Характеристика філософських ідей Маркса, Енгельса.
Особливості формування української філософської думки: філософські ідеї Ф. Прокоповича, Г. С. Сковороди, П. Юркевича.
Особливості української духовності на рубежі XIX - XX ст. Соціально-філософські погляди Т. Шевченка, МДрагоманова, Л. Українки, І. Франка.
Філософія ХГХ - XX ст. Загальна характеристика.
Основні ідеї філософії життя (Ф. Ніцше, А. Бергсон).
Сутність позитивістської філософії та її історичні форми (О. Конт, Г. Спенсер, Р. Авенаріус, Е. Мах, Р. Карнап, М. Шлик, П. Фейерабенд, И. Лакатос).
Основні ідеї феноменологічної філософії (Е. Гуссерль, Г. Шпет, Н. Гартман).
Філософські ідеї екзистенціалізму (М. Хайдеггер, Ж. -П. Сартр, А. Камю, К. Ясперс).
Філософські ідеї прагматизму (Ч. Пірс, У. Джеме, Д. Дьюї).
Філософські ідеї персоналізму (Н. А. Бердяєв, Б. Боун, Е. Мунье).
Сутність неотомізму і Його різновиди
Філософська антропологія: основні напрямки розвитку (А. Гелен, Г. Плесснер, М. Шелер).
Філософські ідеї психоаналізу (З. Фрейд, К. Юнг, Е. Фромм).
Філософські ідеї герменевтики і постмодернізму (Ф. Шлейєрмахер, У. Дільтей, Е. Гуссерль, Х. Гадамер, М. Хайдеггер, Ж. Ф. Ліотар, Ж. Дерріда, ).
Основні характерні риси метафізики і діалектики.
Сутність принципів та категорій діалектики.
Філософське розуміння законів. Типи законів. Характеристика основних законів діалектики.
Пізнання, його можливості і межі. Віра і знання: історія протистояння і взаємного впливу.
Основні категорії теорій пізнання: об'єкт, суб'єкт, істина.
Філософські ідеї рішення проблеми істини.
Проблема онтології в філософії.
Проблема свідомості в філософії.
Сутність соціальної філософії та її проблематика. Суспільство як об'єкт філософського аналізу.
Філософія історії.
Форми життєвого існування людини: природний світ, соціальний світ, матеріальний світ, духовний світ.
Проблема особистості у філософії.
Духовне життя суспільства і його вияви в різних формах суспільної свідомості.
Структура свідомості: індивідуальна і суспільна свідомість; повсякденне і теоретичне.
Основні ідеї філософського розв'язання проблем суспільного розвитку. Філософський аналіз моделей індустріального суспільства, постіндустріального суспільства, технотронного суспільства,
інформаційного суспільства.
Поняття науки, особливості наукового знання. Наука як соціальний інститут. Основні тенденції розвитку науки.
Характеристика методів і форм наукового пізнання (емпірічний та теоретичний рівні)
Цінності і їх рольв житті суспільства. Проблема цінностей в філософії.
Філософські проблеми політики (політична система, влада, держава).
Філософські проблеми техніки. Філософський аналіз наслідків технократизму і технізації суспільства
Філософське осмислення проблем культури і цивілізації.
Особливості розвитку сучасної цивілізації. Глобалістика: філософський аналіз.
Суспільство і природа. Екологічні проблеми.
Особистість і культура.
Выложил(а):
 
Размер: 301.34 КБ
Скачано: 609

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

4 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

#
Кроме того, для шпаргалок нужно указывать все вопросы.