Войти через:
Варій М.Й. Основи психології і педагогіки
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Київ: Центр учбової літератури, 2009. – 376 с. (текст розпізнаний)
ISBN 978-966-364-819-4

Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів.
У навчальному посібнику висвітлено головні аспекти загальної психології, основи психології конкурентоспроможної особистості, певні соціально-психологічні аспекти груп і спілкування, а також основи педагогіки.

Зміст
Передмова.
Основи психології.
Предмет, завдання, методи і галузі психології.
Основні підходи до визначення історичних етапів розвитку.
психологічної науки.
Предмет і завдання сучасної психології.
Методи психології.
Галузі психології.
Центральна нервова система людини.
Структура і функціонування центральної нервової системи людини.
Мозок, людська психіка і психічне в єдності світу.
Особистість та її психіка.
Людина як багатосистемне явище.
Сутність людської психіки і психічного.
Багаторівневість психіки.
Багатосистемність психіки.
Концепція психоенергетичної цілісності особистості.
Біопсихічна, ментально-психічна і підструктура особистості.
«Свідомість-самосвідомість».
Біопсихічна підструктура особистості.
Ментально-психічна підструктура особистості.
Підструктура особистості «свідомість-самосвідомість».
Інтраіндивідуальна підструктура особистості: чуттєвий рівень.
Пізнання і пам’ять.
Поняття інтраіндивідуальної підструктури особистості.
Відчуття.
Сприйняття.
Поняття пам’яті.
Процеси пам’яті.
Різновиди пам’яті.
Індивідуальні особливості пам’яті.
Абстрактний рівень пізнання та увага.
Мислення.
Розумові дії та операції мислення.
Форми мислення та його різновиди.
Індивідуальні особливості мислення.
Мислення та інтелект.
Уява.
Увага.
Емоції та почуття.
Розуміння емоцій та почуттів.
Характеристика різних видів емоційного реагування.
Функції емоцій у керуванні поведінкою та діяльністю.
Характеристика різних емоцій.
Фрустраційні емоції.
Комунікативні емоції.
Інтелектуальні емоції.
Характеристика різних почуттів.
Психічні стани.
Сутність психічних станів.
Класифікація психічних станів.
Особливості психічних станів.
Фізіологічні основи і зовнішні вияви психічних станів.
Психічні стани особистості в різних ситуаціях життєдіяльності.
Шляхи подолання страху.
Воля.
Поняття волі та її функцій.
Типи критеріїв волі та фокус контролю. Вольові дії.
Фази та ознаки вольових дій, їх стимулювання.
Вольові якості.
Здібності.
Поняття здібностей та їхнього розвитку.
Види здібностей.
Розвиток здібностей.
Соціопсихічна підструктура особистості.
Досвід.
Характер.
Спрямованість.
Основи психології діяльності.
Поняття діяльності.
Психологічна структура діяльності.
Рухи і дії.
Знання, навички і вміння.
Основні види діяльності.
Спілкування.
Поняття спілкування та його види.
Функції і труднощі спілкування.
Основи соціальної психології груп.
Поняття соціальних груп, їхня класифікація.
Великі соціальні групи.
Малі соціальні групи.
Соціальна психологія виробничих спільнот.
Соціально-психологічні особливості виробничих спільнот під час переходу до ринкових відносин.
Основи психології менеджменту.
Розвиток конкурентоспроможної особистості та життєві кризи.
Розуміння поняття «конкурентоспроможна особистість».
Психологічні основи розвитку інтегральних характеристик.
конкурентоспроможної особистості.
Життєві кризи особистості.
Типи криз особистості.
Основи педагогіки.
Педагогіка як наука.
Предмет педагогіки, її завдання.
Методологічне підґрунтя педагогіки.
Методика і методи педагогічного дослідження.
Освіта.
Освіта в соціокультурному вимірі.
Моделі освіти в сучасному світі.
Характеристика педагогічного процесу.
Основи дидактики.
Розуміння дидактики.
Закономірності навчання.
Принципи навчання.
Види і стилі навчання.
Методи і методичні системи навчання.
Поняття методів і прийомів навчання.
Вибір методів навчання.
Типи навчання.
Вибір типу навчання.
Форми організації навчання.
Концепції навчання.
Освітній простір та Україна.
Освітній світовий простір.
Україна в освітньому світовому просторі.
Виховання.
Сутність виховання.
Людина як предмет виховання.
Способи виховного впливу на людину.
Типи виховання.
Моделі й стилі виховання.
Виховні системи.
Педагогічні основи розвитку, соціалізації і виховання особистості.
Розвиток і соціалізація особистості як педагогічна проблема.
Виховання і формування особистості.
Самовиховання в структурі процесу формування особистості.
Выложил(а):
 
Размер: 3.40 МБ
Скачано: 492

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

2 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.