Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики. Том 1

  • Файл формата pdf
  • размером 23,58 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
  • Скачан 100 пользователями
Кучерук І.М. та ін. Загальний курс фізики. Том 1
Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 1999.
Том 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 536 с.
У книжці систематично викладено фізичні основи механіки і молекулярної фізики. Головну увагу приділено розкриттю фізичного змісту і сучасного розуміння основних законів і понять механіки та молекулярної фізики, обгрунтуванню фундаментальних теорій і встановленню меж їх застосування.