Войти через:
Шпаргалка - Екологічне право України
Відповіді на 64 запитаннь до іспиту, другий курс, Львівський національний університет імені Івана Франка, третій семестр, видруковувати по 16 сторінок на аркуш. У архіві знаходиться два файли в одиному питання структуровані і вибрано основне у іншому деякі питання розкриті більш обширно.

Перелік питань
Об'єкти екологічного права України
Поняття та предмет екологічного права
Методи правового регулювання в екологічному праві
Принципи екологічного права україни
Система екологічного права, його співвідношення з іншими галузями права
Поняття, система та особливості джерел екологічного права
Конституція як джерело екологічного права
Закони україни в системі джерел екологічного права
Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологіч права
Міжнародно-правові норми у системі джерел екологіч-го права
Екологічні права громадян: поняття, форми і види
Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля
Право на одержання екологічної інформації
Право на участь у прийняті екол-но значимих рішень
Право на відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями
Гарантії реалізації екологічних прав громадян
Обов'язки громадян у сфері охорони довкілля
Поняття, зміст та види управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів
Органи загального держ управління і місцевого самоврядування та їх компетенція в галузі екології
Органи державного управління природокористуванням та охороною довкілля спеціальної компетенції
Участь громадськості в управлінні природокористуванням і охороні довкілля
Організаційні функції управління в сфері природокористування та охорони довкілля Поняття, зміст та види екологічної експертизи
Об'єкти та суб'єкти екологічної експертизи
Державна екологічна експертиза: правове значення і порядок проведення
Участь громадськості у проведенні державної екологічної екс-пертизи. Громадська екологічна експертиза: порядок проведення
Поняття екологічної безпеки та її правової форми
Види екологічної безпеки
Правова основа забезпечення екологічної безпеки
Правові заходи забезпечення екологічної безпеки
Заг-на характеристика ек-правового механізму
Збір за спеціальне використання природних ресурсів
Збори за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів
Пон відповідальності в екол праві
Екологічні правопорушення як підстава відповідальності та їх класифікація
Види відповідальності за екологічні правопорушення
3емля як об'єкт використання та правової охорони. Склад земельного фонду
Права та обов'язки власників землі та землекористувачів
3авдання та зміст правової охорони земель
Відповідальність за порушення земельного законодавства
Поняття надр як об'єкту використання і правової охорони. Державний фонд надр
Право користування надрами та його види. Гірничий відвід
Правові заходи охорони надр
Права та обов'язки користувачів надр
Води як об'єкт використання та правової охорони. Склад водного фонду України
Право водокористуваня та його види
Права та обов'язки водокористувачів
Правові заходи охорони вод
Відповідальність за поруш водного законодавства
Ліс як об'єкт використання та правової охорони. Поняття лісового фонду
Поділ лісів на групи та їх правовий режим
Права та обов'язки лісокористувачів
Правова охорона лісів
Відповідальність за порушення лісового законодавства
Тваринний світ як об'єкт використання та правової охорони
Правове регулювання мисливства
Правове регулювання рибальства
Правові заходи охорони тваринного світу
Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природно-заповідного фонду
Правовий режим природних та біосферних заповідників
Правовий режим національних природних парків та регіональних ландшафтних парків
Правовии режим заказників та пам яток природи
Атмосферне повітря як об'єкт використання i правової охорони
Правове регулювання стандартизації і нормування в галузі використання та охорони атмосферного повітря
Контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Відповідальність за порушення законодавства про охорону атмосферного повітря
Выложил(а):
 
Размер: 134.83 КБ
Скачано: 407

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.