Войти через:

Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир’яченко С.С. та ін. Генетика. Підручник PDF

Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир яченко С.С. та ін. Генетика. Підручник
За ред. А. В. Сиволоба. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 320 с.
Викладено сучасні уявлення про механізми спадковості й мінливості. Описано
принципи молекулярної генетики, закономірності спадкування ознак, механізми мінливості генетичного матеріалу, особливості генетичних процесів у про- та еукаріотів, у
тому числі в людини, а також основи генетики популяцій і генетичної інженерії.
Для студентів біологічних спеціальностей університетів, медичних і аграрних вищих
навчальних закладів, а також для аспірантів і науковців, які цікавляться генетикою.
Іл.
135. Бібліогр. : 52.
Природа генетичного матеріалу. Структура ДНК. Шлях передачі інформації в живих системах:
"центральна догма" молекулярної генетики. ДНК як генетичний текст: організація геномів. Структурна організація ДНК у клітинах. Реплікація ДНК. Репарація ДНК. Гомологічна рекомбінація ДНК. Клітинний цикл і клітинний поділ в еукаріотів. Базові закономірності спадкування .
Експресія генів. Генетичний код. Синтез білків. Експресія генів у прокаріотів. Експресія генів в еукаріотів. Регуляція генної експресії в еукаріотів. Що таке ген?
Формальна генетика: закономірності спадкування ознак. Закони Менделя. Відхилення від менделівських розщеплень. Взаємодія неалельних генів. Кількісні ознаки. Хромосоми як групи зчеплення генів. Кросинговер.
Мінливість генетичного матеріалу. Типи мутацій. Молекулярні механізми мутаційної мінливості. Наслідки мутаційної мінливості. Модифікаційна мінливість .
Генетика бактерій, вірусів і одноклітинних еукаріотів. Організація генетичного апарату прокаріотів. Обмін генетичним матеріалом між бактеріями. Бактеріофаги. Сайт-специфічна рекомбінація. Життєвий цикл бактеріофага λ. Віруси еукаріотів. Одноклітинні еукаріоти .
Генетика багатоклітинних еукаріотів. Еукаріотичні геноми. Епігенетичне спадкування. Цитоплазматична спадковість: генетика мітохондрій і хлоропластів. Генетика статі. Генетика індивідуального розвитку.
Генетика людини. Людина як генетичний об'єкт. Геном людини. Визначення типів спадкування в людини. Складання родоводів. Кількісні й багатофакторні ознаки людини. Спадкові хвороби. Генетика онкологічних захворювань. Генетичні аспекти еволюції людини.
Генетика популяцій. Властивості популяції. Генетична структура популяції. Закон Харді Вайнберга. Фактори динаміки генетичної структури популяцій. Еволюційні процеси. Генетична інженерія і методи молекулярної генетики. Методи генної інженерії. Аналіз структури й експресії генів і геномів. Експресія рекомбінантних білків. Генетична інженерія мікробіологічних систем. Генетична інженерія рослин. Генетична інженерія тварин. Генна терапія.
Ключові етапи розвитку генетики.
Выложил(а):
 
Размер: 22.50 МБ
Скачано: 266

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Оценка

3 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.