Войти через:

Шпаргалка на экзамен Маркетинг (укр.яз) DOC

Початкові поняття маркетингу.
Види маркетингу.
Концепції маркетингу.
Цілі маркетингової діяльності. Принципи маркетингу.
Функції та методи маркетингу. Маркетингове середовище фірми. Основні фактори мікросереди функціонування фірми.
Маркетингове середовище фірми. Основні фактори макросереди функціонування фірми.
SWOT-аналіз діяльності підприємства.
Значення інформації у маркетингу.
Цілі, задачі і зміст маркетингових досліджень. Етапи маркетингових досліджень.
Види інформації. Маркетингові інформаційні системи.
Методи збирання первинної маркетингової інформації. Спостереження і його значення при проведенні маркетингових досліджень. Методи збирання первинної маркетингової інформації. Методи опитування.
Експерименти і їх значення в проведенні маркетингових досліджень.
Знаряддя досліджень. Анкета і порядок її розробки.
Бенчмаркинг як нова функція маркетингових досліджень.
Ринок. Класифікація товарних ринків.
Модель поведінки споживача.
Чинники, які впливають на поведінку споживача.
Процес прийняття рішення про купівлю.
Сегментація ринку. Етапи сегментації ринку.
Принципи сегментації.
Три варіанта охоплення ринку.
Позиціювання товару на ринку.
Ринкові стратегії. Матриця Продукт-ринок.
Ринкові стратегії. Матриця Бостон консалтинг груп.
Види ринкового попиту.
Потреби. Споживачі. Консюмеризм.
Товар у системі маркетингу. Три рівні товару.
Основні види класифікації товару.
Життєвий цикл товару. Характеристика етапів життєвого циклу товару.
Маркетинговий підхід у розробці нового товару.
Ринкова атрибутика товару. Марочні стратегії.
Сутність та значення цін у маркетингу.
Ціноутворення на різних типах ринків. Етапи методики розрахунку цін.
Етапи методики розрахунку цін. Постановка задач ціноутворення.
Етапи методики розрахунку цін. Визначення попиту.
Методи ціноутворення.
Види цін, яі забезпечують успішне просування товару на ринку.
Види цін, які забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Цінова і нецінова конкуренція.
Значення каналу розподілу в забезпеченні ефективної маркетингової діяльності.
Значення торгових посередників у каналі розподілу.
Рівні і функції каналу розподілу.
Типи розподілу.
Звичайний канал розподілу, ВМС і горизонтальна маркетингова система.
Вертикальна маркетингова система.
Співпраця, конфлікти та конкуренція каналів розподілу.
Процес товаропросування.
Роздрібна торгівля.
Оптова торгівля як учасник каналу збуту.
Просування продукту і маркетингові комунікації.
Реклама як інструмент просування продукту.
Стимулювання збуту.
Персональний продаж.
Зв’язки з громадськістю.
Сутність і значення планування у маркетингу.
Класифікація планів маркетингу.
Стратегічне планування.
Програма та бюджет маркетингу.
Організація та управління маркетингом на підприємстві.
Структура маркетингових служб.
Контроль маркетингу.
Выложил(а):
 
Размер: 754.00 КБ
Скачано: 164

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

#
Скинь стоимость, за 40 балов можно скачать 4 толковых книги!