Войти через:

Маркус Я.І Посібник з оцінки бізнесу в Україні PDF

Маркус Я.І Посібник з оцінки бізнесу в Україні
Навчальний посібник, За ред. Я. І. Маркуса. - К.: Міленіум, 2002. - 320 с.

Навчальний посібник є узагальненням багаторічного досвіду роботи провідних фахівців з оцінки майна, майнових прав в Україні. В ньому відображені методичні засади оцінки бізнесу в складний період переходу від державної власності до колективної та приватної, коли застарілі, сформовані рішення повинні бути трансформовані відповідно до ринкових умов.
Посібник складається з двох частин: методичної та практичної. У стислому вигляді викладено особливості сучасного розуміння оцінки бізнесу, їх втілення в основних принципах та загальних підходах до оцінки, проаналізовано основні цілі та функції, визначено бази оцінки, а також викладено загальну характеристику оціночних підходів та проаналізовано особливості їх адаптації до українських умов. Практична частина "Посібника" містить приклади оцінки реальних підприємств з вирішенням різноманітних задач у багатьох галузях економіки, які демонструють практичну реалізацію оціночних підходів, методів і прийомів, висвітлених у методичній частині.

Зміст
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ БІЗНУ
СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ: ЦІЛІ, ПІДХОДИ, СТАНДАРТИ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ЦІЛІ І ФУНКЦІЇ ОЦІНКИ
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ БІЗНЕСУ
ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ БІЗНЕСУ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДЛЯ УМОВ УКРАЇНИ
БАЗИ ОЦІНКИ, ЗАКОН ПРО ОЦІНКУ
ЗВ'ЯЗОК СТАНДАРТІВ ПО ОЦІНЦІ ЗІ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

МАЙНОВИЙ (ВИТРАТНИЙ) ПІДХІД, ПРОЦЕДУРА МАЙНОВОГО ПІДХОДУ, КОРИГУВАННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ,
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ, ПРАВИЛА ВІДОБРАЖЕННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ,
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА РАХУНКАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ПОРЯДОК ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ЛІКВІДАЦІЇ

ДОХОДНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ БІЗНЕСУ, МЕТОДИ ПРЯМОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ДИСКОНТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ,
ВРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СТАВКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ТА ДИСКОНТУ,
МЕТОД КУМУЛЯТИВНОЇ ПОБУДОВИ, ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗРИЗИКОВОЇ СКЛАДОВОЇ В УМОВАХ УКРАЇНИ,
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДБАВОК ДО БЕЗРИЗИКОВОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ЗА СИСТЕМАТИЧНИЙ АБО НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ РИЗИК,
ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ НАДБАВОК ДО БЕЗРИЗИКОВОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ ЗА СПЕЦИФІЧНИЙ РИЗИК,
МОДЕЛЬ ОЦІНКИ КАПІТАЛЬНИХ АКТИВІВ (САРМ), МОДЕЛЬ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ (WACC),
КОМПЛЕКС АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЕКСПЕРТОМ, ВИРОБНИЦТВО, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ПОСТАЧАННЯ І ЗБУТ,
СТРУКТУРА КЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВОМ І ПЕРСОНАЛ,
ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА, АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ,

ОЦІНКА БІЗНЕСУ МЕТОДАМИ АНАЛІЗУ АНАЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ ТА РИНКОВИХ ПРИДБАНЬ, Процедура оцінки, МЕТОД АНАЛІЗУ АНАЛОГІЧНИХ КОМПАНІЙ, МЕТОД
ОЦІНКА ЧАСТКОВИХ ІНТЕРЕСІВ У ПІДПРИЄМСТВІ,
ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ПАКЕТІВ АКЦІЙ,
ВРАХУВАННЯ ФАКТОРУ КОНТРОЛЮ ЧАСТКОВИХ ІНТЕРЕСІВ, ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО ВРАХУВАННЯ ФАКТОРІВ КОНТРОЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ЧАСТКОВИХ ІНТЕРЕСІВ,

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНКИ ДІЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЗАСТОСУВАННЯ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ ПЕРЕВІРКИ НА "ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД"
ДОДАТОК
1. ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ (НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ) "ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ МАЙНА ТА МАЙНОВИХ ПРАВ"
ДОДАТОК
2. ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ (НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ)
ОЦІНКИ БІЗНЕСУ
Выложил(а):
 
Размер: 21.56 МБ
Скачано: 336

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

1 пользователь сказал «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.