Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика

  • Файл формата pdf
  • размером 2,78 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
  • Скачан 235 пользователями
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика
Навч. посіб. — К.: Вища шк. ,
2003. — 311 с.
Передмова;
Вступ;
Історія риторики;
Теоретична риторика.
Розглянуто предмет риторики, основний зміст понять і всіх розділів класичної риторики. Висвітлено надбання цієї науки за всю історію її розвитку, які покладено в основу сучасних наук: стилістики, поетики, прагматики, теорії комунікації тощо. Посібник містить також дидактичний матеріал та зразки ораторської майстерності.
Для студентів вищих навчальних закладів.