Войти через:
Шпаргалка - Екологічне право України
Шпаргалка, яка містить 99 питань та відповідей з Екологічного права України. (36 сторінок тексту, в три колонки, 8 шрифт). (Літня сесія 2010 року)
Поняття та предмет екологічного права. Об’єкти екологічного права.
Методи правового регулювання екологічних відносин.
Принципи екологічного права.
Система екологічного права.
Поняття особливості та загальна характеристика джерел екологічного права.
Класифікація джерел екологічного права.
Конституційні основи регулювання відносин у сфері охорони довкілля.
Закони, як джерела екологічного права, зростання їх ролі в правовому регулюванні екологічних відносин.
Підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел екологічного права.
Значення локальних нормативно-правових актів для правового регулювання екологічних відносин.
Міжнародні договори як джерела екологічного права.
Поняття та види екологічних правовідносин. Особливості екологічних правовідносин.
Структура екологічних правовідносин.
Підстави набуття, зміни та припинення екологічних правовідносин.
Загальна характеристика еколого правового статусу людини і громадянина.
Поняття та види екологічних прав громадян. Конституційні екологічні права громадян.
Право на безпечне для життя та здоров’я довкілля. 19 Право на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням права на безпечне довкілля.
Гарантії екологічних прав громадян
Захист прав громадян України у галузі охорони навколишнього природного середовища
Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища
Поняття права природокористування та його види.
Загальне та спеціальне природокористування.
Поняття зміст та види управління в сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів.
Екологічне ліцензування
Екологічне нормування та стандартизація.
Екологічний моніторинг
Екологічний контроль
Екологічне інформаційне забезпечення
Система органів управління в екологічній сфері
Органи загальної компетенції та їх спеціалізовані структури
Органи спеціальної компетенції
Участь громадськості в управлінні природокористуванням й охороною довкілля.
Поняття, зміст і види екологічної експертизи.
Об*єкти та суб*єкти еколгічної експертизи.
Державна екологічна експертиза: правове значення та порядок проведення.
Участь громадськості у проведенні державної екологічної експертизи. Громадська екологічна експертиза
Поняття, юридична природа та види екологічної безпеки.
Правові заходи забезпечення екологічної безпеки.
Загальна характеристика та зміст економіко-правового механізму у сфері екології.
Правове регулювання фінансування заходів по охороні довкілля. Фонди охорони довкілля.
Збір за спеціальне природокористування
Поняття та функції юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавства.
Поняття, види та структура екологічних правопорушень.
Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні правопорушення.
Відшкодування шкоди, заподіяної здоров*ю та майну громадян внаслідок вчинення екологічного правопорушення.
Земля як об’єкт використання та правової охорони. Категорії земель
Право власності та право користування земельними ділянками.
Права та обов’язки власників землі та землекористувачів.
Державне управління в галузі використання та охорони земель.
Зміст правової охорони земель.
Відповідальність за порушення земельного законодавства.
Поняття надр. Державний фонд надр.
Право користування надрами. Гірничий відвід.
Види права надракористування.
Права та обов’язки користувачів надр. Плата за користування надрами.
Правові заходи охорони надр.
Державне управління і контроль в галузі використання і охорони надр.
Відповідальність за порушення законодавства про надра.
Ліс. Поняття та склад лісового фонду.
Право власності на ліси та право користування.
Права та обов’язки лісокористувачів.
Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів.
Правові заходи охорони лісів.
Відповідальність за порушення лісового законодавства.
Води як об’єкт використання та правової охорони. Склад водного фонду України.
Функції управління в галузі використання і охорони вод.
Право водокористування та його види.
Права та обов’язки водокористувачів.
Правові заходи охорони вод.
Відповідальність за порушення водного законодавства.
Тваринний світ як об’єкт використання та правової охорони. Законодавство про охорону і використання тваринного світу.
Поняття та види права користування тваринним світом.
Правове регулювання полювання та мисливського господарства.
Правове регулювання рибальства і рибного господарства.
Управління і контроль у галузі використання та охорони тваринного світу
Правові заходи охорони тваринного світу. Червона книга
Відповідальність за порушення законодавства про використання та охорону тваринного світу.
Поняття, склад та загальна характеристика правового режиму природно-заповідного фонду.
Правовий режим природних та біосферних заповідників
Правовий режим національних природних праків та регіональних ландшафтних парків
Правовий режим заказників, пам’яток природи
Порядок створення й оголошення території та об’єктів природно-заповідного фонду
Відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
Поняття відходів та їх класифікація. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами.
Права та обов’язки суб’єктів у сфері поводження з відходами
Заходи і вимоги щодо запобігання або зменшення утворення відходів та екологічно безпечного поводження з ними
Відповідальність за порушення законодавства у сфері поводження з відходами
Атмосферне повітря як об’єкт правового регулювання, охорони та використання. Законодавство про охорону атмосферного повітря
Стандартизація та нормування в галузі використання та охорони атмосферного повітря
Правові заходи охорони атмосферного повітря
Управління і контроль у галузі охорони атмосферного повітря
Юридична відповідальність за порушення атмосферного охоронного законодавства
Выложил(а):
 
Размер: 879.50 КБ
Скачано: 1278

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

2 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.