Войти через:

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія PDF

Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. - Івано-Франківськ, 2007. -316 с.
ЗМІСТ
Орбан-Лембрик Л. Е.
Етнопсихологічні особливості соціально-психологічної компетентності особистості
Мойсеєнко Л. А.
Прояви математичного стилю мислення студентів в процесі розуміння творчих математичних задач
Овсянецька Л. П.
Мотиваційна основа творчості
Зорій Н. І.
Проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі
Тоба М. В.
Функції групових норм: етнопсихологічні особливості
Абдюкова Н. В.
Психологічні особливості негативної професійної деформації юриста
Пілецька Л. С.
Ідентичність в контексті проблеми соціальної мобільності особистості
Блинова О. Є.
Особистісні детермінанти прояву соціальних стереотипів
Климишин О. І.
Тренінг як комунікативний метод духовного розвитку особистості
Попадюк Н. Я.
Емпіричний аналіз особливостей прояву потребово-мотиваційної сфери менеджерів в реальній управлінській практиці
Вітюк Н. Р.
Історичні та соціокультурні передумови виникнення конфліктології в Україні
Лютак О. З.
Функціонально-рольова структура сучасної сім’ї
Карабин Т. В.
Соціально-психологічні детермінанти формування агресивності дошкільників
Паркулаб О. Г.
Сучасні перспективи психоаналізу в психологічному консультуванні
Дмитерко-Карабин Х. М.
Психологічний портрет тривожної дитини
Белінська І. А., Гоян І. М.
Проблема корекції відхилень особистісного розвитку підлітків із алкогольно узалежнених сімей
Палій А. А., Захарова М. С.
Неповна сім’я як чинник статево-рольової соціалізації дошкільників і молодших школярів
Орбан-Лембрик Л. Е., Шийчук А. О.
Психологія поширення масових явищ у натовпі: комп’ютерне моделювання
Пілецький В. С.
Технології впливу засобів масової інформації на емоційний стан сучасних підлітків
Сохан І. О.
Відповідальність як соціально-психологічна проблема
Шеремета В. Ю.
Невербальна комунікація як чинник інтерпретації довіри-недовіри у структурі міжособистісних відносин
Ралько І. М.
Психологічні чинники становлення особистісної свободи в юнацькому віці
Лембрик І. С.
Вплив психотравмуючої ситуації на стан адаптації дітей шкільного віку з функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Сидорик Ю. Р.
Особливості життєвих перспектив у студентів з різним типом взаємин з своїми батьками
Гуменюк Н. Я.
Взаємозалежність природо-людських факторів у формуванні здорового способу життя молодого покоління
Федоришин Г. М., Ковалюк Н. Ю.
Соціально-психологічні особливості діяльності працівників пенітенціарної системи (на матеріалах емпіричного дослідження)
Сеньчук О. В Комунікативні бар’єри при вивченні іноземної мови студентами ВНЗ не іноземно-мовних спеціальностей
Микитюк Г. Ю.
Місце професійної ідентичності у формуванні особистості майбутнього вчителя
Брус В. П.
Мовний фактор формування національної свідомості
Дорошенко К. С.
Особливості психологічної адаптації чоловіків до батьківства
Цивінський В. В.
Теоретичні аспекти превентивного виховання школярів
Ліщинський В. І.
Ворожість як структурний компонент ксенофобії
Косар У. Б.
Здатність керівника до самоуправління як чинник успішності його до управлінської діяльності
душина Р. М.
Механізм формування, формулювання й збереження думки засобами мови
Житарюк І. В.
Діяльність ученого-математика-інженера як соціокультурний феномен
Мазаненко О. М.
Психологічна готовність та суб’єктна позиція як провідні чинники професійної успішності музичних керівників
Білозор В. М.
Смисл як психологічний агент особистості
Выложил(а):
 
Размер: 4.23 МБ
Скачано: 78

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.