Войти через:
Шпори з ділової української мови
Питання до екзамену з ділової української мови:
Предмет і завдання курсу "Ділова українська мова".
Українська національна мова як основа культури українського народу, його державності.
Соціальна функція мови. Поняття літературної мови.
Мовний етикет ділової людини.
Мовна норма і її стилістичні варіанти.
Функціональні стилі мовлення. Художній і розмовний стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби.
Функціональні стилі мовлення. Публіцистичний і науковий стилі, жанри, мета і сфера спілкування, мовні засоби.
Офіційно-діловий стиль мовлення, жанри, мета і сфера застосування, мовні засоби.
З історії українського ділового мовлення.
Мова і мовлення. Особливості усної та писемної форм мовлення.
Загальні вимоги до усного ділового мовлення.
Ділові засідання, їх види, вимоги до проведення.
Прийом відвідувачів.
Особливості ділової телефонної розмови.
Види спілкування(функціональне, неформальне, інтимно-сімейне, анонімне).
Усне публічне мовлення: лекція, доповідь, промова.
Жанри публічних виступів: промова, дискусія, спростування.
Підготовка до виступу: конспект, план, тези.
Повний текст публічного виступу, його композиція.
Контакт між слухачем і оратором – запорука успіху публічного виступу.
Невербальні засоби публічного спілкування.
Писенмне ділове мовлення. Поняття про документ, вимога до документів
Класифікація документів.
Поняття про формуляр документа. Бланк.
Реквізити документа та їх розміщення. Державний герб, емблема, код, назва, адреса установи.
Реквізити документа та їх розміщення. Назва документа, дата, грифи узгодження та затвердження, резолюція, заголовок до тексту.
Реквізити документа та їх розміщення. Відмітки про виконання та надходження, про засвідчення копії, печатка, підпис.
Оформлення сторінки документа. Рубрикація тексту та її види.
Способи викладу матеріалу в документах з низьким рівнем стандартизації.
Укладання документів з високим рівнем стандартизації.
Помилки при укладанні ділових паперів, їх попередження.
Лексичні засоби оформленні ділових паперів.
Книжні слова у документах. Терміни та професіоналізми у діловій мові.
Іншомовна лексика та вимоги до її вживання.
Правопис слів іншомовного походження.
Труднощі вживання іншомовних власних назв.
Неологізми та застарілі слова, використання їх у ділових паперах. Синоніми в документації.
Вибір слова у процесі укладання документа: синоніми, пароніми, омоніми.
Сталі вирази та штампи у діловодстві.
Абревіатури та вимоги до їх вживання та написання. Графічні скорочення, вимоги до їх вживання та написання.
Іменник. Рід іменників у назвах посад, професій, звань.
Іменник у діловому спілкуванні: кличний відмінок, звертання, форми давального відмінка, родового (в II особі однини).
Віддієслівні іменники. Стилістичне явище розщеплення присудка.
Прикметник у ділових текстах: ступені порівняння прикметників.
Числівник: запис ділової інформації у ділових текстах.
Типи відмінювання числівників.
Займенник у ділових паперах. Вживання ввічливої форми займенника.
Дієслово: особливості правопису і вживання дієслів і дієслівних форм у ділових текстах.
Прийменник: прийменникове керування у діловому тексті.
Особливості ділового синтаксису: прямий порядок слів; інфінітивні конструкції; вставні слова та звороти; однорідні члени речення у ділових текстах.
Типи словосполучень у тексті ділового стилю: узгодження, керування.
Вживання великої літери.
Осоьливості відмінювання прізвищ імен по батькові.
Правопис географічних назв.
Технічні правила переносу.
Оформлення бібліографії.
Культура професійного спілкування вчителя.
Документи в роботі вчителя.
Виготовлення копій з особистих документів, їх оформлення.
Оформлення тексту: рубрикація та її види.
Выложил(а):
 
Размер: 332.00 КБ
Скачано: 898

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

2 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.