Войти через:

Бєлікова Л.Я., Шевченко В.П. Електричні машини PDF

Бєлікова Л.Я., Шевченко В.П. Електричні машини
Навчальний посібник, Одеса, наука і Техніка, 2011, -480 с.
ISBN 978-966-1552-11-0.
У навчальному посібнику розглядаються загальні питання електричних машин та трансформаторів, теорія, принцип дії, устрій та аналіз режимів роботи електромеханічних та електромагнітних пристроїв як загального, так і спеціального призначення. Навчальний посібник призначений для студентів електротехнічних спеціальностей.

Основні визначення, класифікація електричних машин.
Основні закони електромеханіки.
Устрій машини постійного струму.
Вимоги до обмоток.
Елементи обмотки якоря.
Петльові обмотки якоря.
Хвильові обмотки якоря.
Комбіновані обмотки.
Вибір типу обмотки якоря.
Електрорушійна сила обмотки якоря.
Електромагнітний момент машини постійного струму.
Магнітне коло.
Повітряний зазор.
Зубці якоря.
Спинка якоря.
Головні полюси.
Станина.
Характеристика намагнічування машини постійного струму.
Магнітне поле машини при неробочому ході.
Магнітне поле якоря.
Магнітне поле при навантаженні.
Кількісне врахування поперечної реакції якоря.
Поле якоря при зсуві щіток.
Поліпшення форми кривої розподілу магнітного поля.
Комутація машин постійного струму.
Загальні положення.
Основне рівняння комутації.
Прямолінійна комутація.
Уповільнена комутація.
Прискорена комутація.
Класи комутації.
Способи поліпшення комутації
Загальні відомості про генератори постійного струму.
Характеристики генераторів.
Двигуни паралельного збудження.
Двигуни послідовного збудження.
Двигуни змішаного збудження.
Умова стійкої роботи.
Гальмові режими роботи.
Запитання для самоперевірки.
Типові задачі по машинах постійного струму.
Основні визначення та класифікація трансформаторів.
Конструкція магнітної системи.
Конструкція обмоток.
Ізоляція силових трансформаторів.
Вводи трансформаторів.
Охолодження трансформаторів.
Неробочий хід трансформатора.
Рівняння напруги трансформатора.
Форма намагнічуючого струму неробочого ходу однофазного трансформатора.
Робота трансформатора при навантаженні.
Рівняння магніторушійних сил і струмів.
Приведення вторинної обмотки трансформатора.
Векторні діаграми трансформатора.
Схема заміщення трансформатора.
Дослід неробочого ходу.
Дослід короткого замикання.
Зміна вторинної напруги.
Спрощена векторна діаграма трансформатора.
Зміна вторинної напруги.
Зовнішні характеристики трансформатора.
Втрати і ККД трансформатора.
Регулювання напруги трансформатора.
Трифазні трансформатори.
Схеми з‘єднання трансформаторів.
Групи з‘єднання трансформаторів.
Особливості неробочого ходу трифазних трансформаторів.
Умови паралельної роботи.
Паралельна робота трансформаторів з неоднаковими коефіцієнтами трансформації.
Паралельна робота трансформаторів із різними групами з’єднання.
Паралельна робота трансформаторів із різними напругами короткого замикання.
Вмикання однофазного трансформатора на неробочому ходу.
Раптове коротке замикання на виводах вторинної обмотки.
Перенапруга в трансформаторах.
Триобмоткові трансформатори.
Автотрансформатори.
Несиметричне навантаження трансформаторівІВ.
Трансформація струмів в обмотках трансформатора.
Однофазне коротке замикання при схемі з’єднання обмоток Y/Y0.
Однофазне коротке замикання при схемі з’єднання обмоток ∆/Y0.
Двофазне коротке замикання при схемі з’єднання обмоток Y/Y.
Двофазне коротке замикання при схемі з’єднання обмоток ∆/Y.
Двофазне коротке замикання на нуль при схемі з’єднання обмоток Y/Y.
Матеріал для самостійної роботи
Створення обертового магнітного поля за допомогою обмотки статора.
Створення обертового магнітного поля за допомогою індуктора.
Запитання для самоперевірки.
Електрорушійна сила провідника.
Електрорушійна сила провідника при скосі пазів.
Електрорушійна сила витка та котушки.
Електрорушійна сила котушкової групи.
Електрорушійна сила фази обмотки.
Поліпшення форми кривої електрорушійної сили.
Запитання для самоперевірки.
Основні елементи та позначення обмоток змінного струму.
Формування обмоток за допомогою числових рядів.
Одношарові обмотки.
Двошарові обмотки.
Одно-двошарові обмотки.
Двофазні обмотки.
Запитання для самоперевірки.
Магніторушійна сила котушки з повним кроком.
Магніторушійна сила котушки зі скороченим кроком.
Магніторушійна сила котушкової групи та фази обмотки.
Магніторушійна сила трифазної обмотки статора.
Магніторушійна сила двофазної обмотки.
Побудова кривої розподілу магніторушійної сили.
Кругове, еліптичне та пульсуюче магнітні поля.
Запитання для самоперевірки.
Конструкція асинхронної машини.
Режим роботи двигуна.
Режим роботи електромагнітного гальма.
Режим роботи генератора.
Рівняння електричної рівноваги.
Рівняння магніторушійних сил та струмів.
Заміна ротора, що обертається, нерухомим.
Приведення параметрів обмотки ротора.
Схеми заміщення асинхронної машини.
Векторна діаграма асинхронного двигуна.
Енергетичні діаграми асинхронної машини.
Формули електромагнітного моменту.
Механічна характеристика.
Умови стійкої роботи асинхронного двигуна.
Вплив напруги мережі, активних та індуктивних опорів на залежність.
Основні характеристики пуску.
Способи пуску двигунів з короткозамкненим ротором.
Пуск асинхронних двигунів з фазним ротором.
Асинхронні двигуни з поліпшеними пусковими властивостями.
Урахування моментів від вищих гармонік магнітного поля.
Дослід неробочого ходу.
Дослід короткого замикання.
Робочі характеристики.
Робочі характеристики при зниженій напрузі.
Способи регулювання частоти обертання.
Зміна частоти напруги живлення.
Зміна величини напруги.
Подача асиметричної напруги.
Зміна активного опору кола ротора.
Введення в коло ротора електрорушійної сили частоти ковзання.
Зміна числа полюсів обмотки статора.
Будова та принцип дії однофазних двигунів.
Однофазний двигун з пусковою обмоткою.
Конденсаторний асинхронний двигун.
Робота трифазного двигуна від однофазної мережі.
Асинхронний генератор.
Робота синхронної машини у режимі електромагнітного гальма.
Матеріал для самостійної роботи
Явнополюсні синхронні машини.
Неявнополюсні синхронні машини.
Збудження синхронних машин.
Магнітне поле збудження.
Магнітне поле якоря.
Реакція якоря.
Приведення магніторушійної сили якоря.
Індуктивні опори реакції якоря.
Рівняння напруги.
Спрощена векторна діаграма.
Векторна діаграма Потьє.
Векторна діаграма Блонделя.
Видозмінена векторна діаграма.
Характеристика неробочого ходу.
Характеристики короткого замикання.
Дослідне визначення опору xd.
Відношення короткого замикання.
Навантажувальна характеристика.
Дослідне визначення індуктивного опору розсіяння.
Зовнішні характеристики.
Регулювальні характеристики.
Енергетична діаграма синхронного генератора.
Умови вмикання генераторів на паралельну роботу.
Спосіб точної синхронізації.
Спосіб самосинхронізації.
Зміна реактивної й активної потужності при паралельній роботі.
Кутові характеристики.
Синхронізуюча здатність синхронних машин.
подібні характеристики.
Коливання синхронних генераторів.
Робота синхронної машини двигуном.
Векторні діаграми неявнополюсного синхронного двигуна.
Векторні діаграми явнополюсного синхронного двигуна.
Кутові характеристики.
подібні характеристики.
Робочі характеристики.
Способи пуску синхронних двигунів.
Синхронний компенсатор.
Запитання для самоперевірки.
Типові задачі по синхронних машинах.
Выложил(а):
 
Размер: 7.87 МБ
Скачано: 139

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Благодарности

2 пользователя сказали «Спасибо» за этот файл.

Комментарии

#
Спасибо