Войти через:

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 2008 №04 DOC

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки 2008 04
(На укр. яз.) Бердянськ: БДПУ, 2008. – 304 с. Редактор – Крижко В.В.

Анотація.
У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та викладачів інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії педагогіки.

Зміст.
Терно С.О. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках історії
Мисан В.О. Багатоперспективність у змісті шкільного курсу історії як основа розвитку критичного мислення учнів
Вєнцева Н.О. Дискусія як засіб розвитку мислення підлітків на уроках історії
Мирошниченко В.О. Розвиток критичного мислення учнів засобами проектної технології на уроках історії
Федчиняк А.О. Розвиток критичного мислення учнів на уроках вивчення історії повсякденності в 8-9 класах
Янчук О.С. Сучасні методи і прийоми формування критичного мислення першокласників на уроках мислення серед природи
Удовиченко Г.А. Проблема розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках іноземної мови
Мармуров В.В., Давидов П.Г. Критичне мислення як засіб об’єктивної оцінки релігійних ідеологій (на прикладі любові бога до людини в ісламі)
Глазкова І.Я. Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення
Нищета В.А. Критичне творче мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури
Дороз В.Ф. Формування критичного мислення учнів-білінгвів у процесі крос-культурного навчання української мови
Лисенко М.В. Уява як прояв творчого мислення учнів на уроках літератури
Каніболоцька О.А. Сучасні засоби інтерактивного навчання старшокласників у процесі літературної освіти
Зеленська Я.Ю. Формування критичного мислення учнів у процесі вивчення теоретико-літературних понять (на прикладі поняття про образ-символ)
Строганова Г.М. Формування критичного мислення учнів на уроках розвитку мовлення в аспекті функціонально-семантичного підходу
Ярова О.Б. Технології критичного мислення як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання іноземних мов
Калюжна І.В. Розвиток мовлення та критичного мислення учнів на уроках іноземної мови
Халабузар О.А. Характеристика помилок та утруднень під час формування критичного мислення як одного з показників культури логічного мислення студентів
Данукало Н.Г., Зубенко В.Д. Використання деяких прийомів розвитку критичного мислення студентів при вивченні іноземної мови
Кашкарьов Г.В. Концептуальні засади формування в майбутніх учителів педагогічної компетентності щодо розвитку критичного мислення в учнів
Дорогих Р.В. Розвиток навичок критичного мислення студентів у процесі педагогічної взаємодії
Малицька О.В. Культурне середовище як визначальний фактор становлення особистості
Колкунова В.В. Принципи морального виховання підлітків у поліетнічному учнівському середовищі
Лопатіна Г.О. Наукові підходи до навчання молодших дошкільників діалогічного мовлення
Григор’єва В.В. Діагностика рівня сформованості компонентів творчого мислення учнів початкової школи в процесі мистецької діяльності
Мартиненко О.В. Характеристика основних структурних компонентів танцювальної діяльності дітей дошкільного віку
Томіч Л.М. Обґрунтування необхідності комплексної допомоги дітям з порушеннями психофізичного розвитку
Куделіна О.В. Використання персонального комп’ютера.
Жульова С.І. Сучасні форми проведення просвітницької роботи щодо профілактики девіантних форм поведінки (на прикладі профілактики ВІЛ-інфекції).
Єжова О.О. Завдання по формуванню ціннісного ставлення до здоров’я в системі професійно-технічної освіти молоді
Красножон О.Б. Використання властивостей елементарних функцій при розв’язуванні рівнянь та нерівностей з параметром
Самсутіна Н.М. Професійна компетентність як показник якості фахової освіти майбутнього вчителя фізичної культури
Ворфоломєєва І.В. Розвиток творчої рефлексивної індивідуальності майбутнього вчителя
Тверезовська Н.Т. Інноваційний підхід до іспиту як форми контролю знань студентів
Мацюк В.В. Контроль результатів навчальних досягнень студентів: історія, теорія, практика
Малихін А.О. Концептуальні засади професійного становлення особистості майбутнього вчителя
Брюханова Н.О. Складові процесу проектування педагогічної підготовки інженерів-педагогів
Гусак Н.В. Компетентнісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутнього вчителя
Ониськів Г.Г. Варіативність як засіб формування стабільності інструментально-виконавських навичок майбутніх учителів музичного мистецтва
Бурназова В.В. Перспективні напрями розвитку виконавської самостійності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фортепіанної підготовки
Юник Д.Г. Завадостійкість як гарант надійної сценічної діяльності музикантів-виконавців
Кучай Т.П. Розвиток системи підготовки вчителів англійської мови до екологічного виховання учнів у Великій Британії.
Каплун А.В. Методичні проблеми підготовки педагогічних кадрів
Выложил(а):
 
Размер: 2.89 МБ
Скачано: 13

Чтобы бесплатно скачать этот файл на максимальной скорости, зарегистрируйтесь и залогиньтесь.

Комментарии

В данном разделе нет комментариев.